تشریفات رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

در شاخه : مجموعه مقررات و آرای مربوط کمیسیون ماده77 شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 77


بهترین وکیل عوارض شهرداری-بهترین وکیل کمیسیون ماده ۷۷-جلسات کمیسیون عوارض شهرداری-نحوه رسیدگی در کمیسیون ۷۷-وکیل پرونده های عوارض شهرداری-وکیل تخصصی عوارض شهرداری-وکیل تخصصی کمیسیون ماده ۷۷-وکیل شکایت از شهرداری-وکیل کمیسیون عوارض شهرداری-وکیل کمیسیون ماده ۷۷-وکیل ماده 77

به نظر وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 شهرداری در خصوص ترکیب کمیسیون ماده 77 ذکر این نکته ضرورت دارد که بر خلاف تشکیلات کمیسیون ماده 100 که الزاما باید نمایندگان قوه قضاییه از قضات دادگستری و نماینده شورای شهر عضو اصلی شورای اسلامی شهر باشد در مورد کمیسیون ماده 77 چنین صراحتی وجود ندارد. اعضای کمیسیون : نماینده دادگستری نماینده شورای شهر( به انتخاب شورای شهر) نماینده وزارت کشور( به انتخاب وزیر کشور) جلسات کمیسیون ماده 77 با حضور هر سه عضو رسمیت می یابد لذا در صورت عدم حضور هر سه نفر مراتب می‌بایست ذیل صورتجلسه قید شود و پرونده جهت تعیین وقت مجدد عودت گردد رای کمیسیون مزبور با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است شایسته است نظر اقلیت در متن رای قید گردد. .

رسمیت یافتن جلسه با حضور 3 عضو و نماینده شهرداری بدون حق رای . صدور اعتبار رای با اکثریت آراء .توجه به ادله ابرازی . رعایت موازین انشاء رای مانند مستند و مستدل بودن رای در صدور رای هامانند سایر آرای مراجع شبه قضائی الزامی است.آرای صادره ازسوی این کمیسیون ظرف سه ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به کمیسیون ماده 77 شهرداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری_09194504079


اعضای کمیسیون ماده 77 - اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 - وکالت تخصصی عوارض شهرداری
وکیل متخصص شهرداری,برابر ماده 77 قانون شهرداری ها رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض کمیسیونی موسوم به کمیسیون ماده 77 شهرداری می باشد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها