مقررات مربوط به نمای ساختمان های جدید الاحداث

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - مجموعه مقررات در مورد تخلفات شهری


مقررات نمای ساختمان-نمای ساختمان جدید الاحداث-وکیل امور شهرداری-وکیل با تجربه شهرداری-وکیل برای دعاوی شهرداری -وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل جهت شکایت از شهرداری-وکیل دیوان عدالت-وکیل شهرداری تهران-وکیل عدالت اداری

مقررات مربوط به نمای ساختمان های جدید الاحداث

نمای ساختمان های شهری حتی الامکان باید دارای همخوانی و همگانی باشد به ویژه در خصوص ساختمان‌های جدید الاحداث شهرداری باید نظارت کافی را در خصوص تکمیل نمای تمام ابعاد ساختمان نمای فرعی و اصلی به عمل آورد موضوع نما سازی گذشته از مولفه های زیباشناسی و بصری که از خود برجای می گذارد از نظر ایمنی در هنگام وقوع حوادث طبیعی به ویژه زلزله بسیار مهم می باشد.

پایداری و استحکام نما های ایجاد شده در هنگام زلزله ضروری است به ویژه در نمای شیشه ای و سنگی ساختمان ها متاسفانه برخی از نماد های احداثی در ساختمان ها از الگوهای غربی پیروی می کند و بدون توجه به ضوابط و اصول معماری و شهرسازی ملی و اسلامی اجرا می گردد از نظر زیبایی شناسی بر اساس ماده 110 قانون شهرداری ها مالکین بناهای نامناسب و مخروبه موظف به زیباسازی ساختمان خود می باشند از طریق دیوار کشی یا مرمت بنا یا نماسازی و در صورت تمرد مرمت بنا توسط شهرداری انجام و هزینه از مالک قابل وصول خواهد بود شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه ی مورخ 1387/9/25 مصوبه ای در خصوص ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری پاک سازی و بهسازی نماها و جداره ها مناسب سازی معابر پیاده راهی و پیاده روها و ساماندهی منظر شهری به تصویب رساند.

در بند 3 مصوبه ی ضوابط مربوط به سیما و منظر شهری ارائه شده است مهم‌ترین تکالیف شهرداری ها در این مصوبه عبارتند از : . بهسازی مصالح نمای ساختمان های موجود در شهر ها طی برنامه پنج ساله . تهیه ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوه استقرار تابلو های شهری بیلبورد ها نقاشی ها جداره ها استفاده از نمایشگر های بزرگ شهری تابلوهای تبلیغاتی تابلوهای راهنمای شهری نام خیابان ها و میادین و... پس از تصویب کمیته ی مصرح در بند 2.4 مصوبه . ساماندهی کابین ها و کیوسک ها و اثاثه شهری مطابق برنامه ای سه ساله . کف سازی معابر شهری با همکاری مالکین بناهای حاشیه ی معبر همچنین شهرداری باید وفق بند 27 ماده 55 قانون شهرداری ها اقدامات لازم را جهت محو آگهی ها از محل های غیر مجاز و سایر اقدامات لازم جهت حفظ زیبایی شهر را به عمل آورد.

در ماده 92 قانون شهرداری ها آمده است که نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات تصویبی شورای شهر باشد ممنوع است مگر در محل هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محل ها فقط باید به نصب آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است.

در این رابطه به استناد بند 25 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 مقررات لازم جهت نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوار های شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورا قابل تدوین است.برگرفته از حقوق مردم در شهرداریها-جلیل پور سلیم بناب

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به شهرسازی اینجا را کلیک نماءید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : مراحل صدور پایان کار و عدم خلاف شهرداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


اصول طراحی نمای ساختمان - ضوابط طراحی نمای ساختمان - وکیل متخصص شهرداری
ضوابط طراحی نما,بر اساس ماده 110 قانون شهرداری مالکین بناهای قدیمی و مخروبه موظف به زیبا سازی ساختمان و نمای ساختمانی می باشند در صورت تمرد مالک از انجام وظیفه قانونی شهرداری این موضوع را راسا انجام داده و عوارض قانونی آن را از مالک مورد مطالبه قرار می دهد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها