محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

شرایط معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت حق بیمه

شرایط معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت حق بیمه

ادامه مطلب وکیل

شرایط معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت حق بیمه

شرایط اجرای رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

شرایط اجرای رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

ادامه مطلب وکیل

شرایط اجرای رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

وکیل برای شکایت از شهرداری ایلام

وکیل برای شکایت از شهرداری ایلام

ادامه مطلب وکیل

وکیل برای شکایت از شهرداری ایلام

شکایت از شهرداری مناطق تهران در دادگاه بابت ایراد خسارت

شکایت از شهرداری مناطق تهران در دادگاه بابت ایراد خسارت

ادامه مطلب وکیل

شکایت از شهرداری مناطق تهران در دادگاه بابت ایراد خسارت

مرجع صدور پروانه مسکونی در مورد باغات

مرجع صدور پروانه مسکونی در مورد باغات

ادامه مطلب وکیل

مرجع صدور پروانه مسکونی در مورد باغات

پرداخت پاداش خدمت در مناطق محروم به کارمندان پیمانی

پرداخت پاداش خدمت در مناطق محروم به کارمندان پیمانی

ادامه مطلب وکیل

پرداخت پاداش خدمت در مناطق محروم به کارمندان پیمانی

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب وکیل

شرایط صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور

تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور

ادامه مطلب وکیل

تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور

مرجع صالح شکایت از شهرداری بابت تخریب ملک در طرح

مرجع صالح شکایت از شهرداری بابت تخریب ملک در طرح

ادامه مطلب وکیل

مرجع صالح شکایت از شهرداری بابت تخریب ملک در طرح

نمونه رای تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی

نمونه رای تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی

ادامه مطلب وکیل

نمونه رای تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی