محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

شرایط احتساب سوابق خدمت غیر دولتی در تعیین حقوق بازنشستگی

شرایط احتساب سوابق خدمت غیر دولتی در تعیین حقوق بازنشستگی

ادامه مطلب

شرایط احتساب سوابق خدمت غیر دولتی در تعیین حقوق بازنشستگی

صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری در صدور رای تخریب

صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری در صدور رای تخریب

ادامه مطلب

صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری در صدور رای تخریب

به چه کالائی  در قانون کالای قاچاق گفته می شود؟

به چه کالائی در قانون کالای قاچاق گفته می شود؟

ادامه مطلب

به چه کالائی در قانون کالای قاچاق گفته می شود؟

شکایت از شهرداری بابت پلمپ محل کار

شکایت از شهرداری بابت پلمپ محل کار

ادامه مطلب

شکایت از شهرداری بابت پلمپ محل کار

شرایط طرح شکایت مجدد از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

شرایط طرح شکایت مجدد از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط طرح شکایت مجدد از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

نمونه رای محکومیت کیفری تغییر کاربری باغ

نمونه رای محکومیت کیفری تغییر کاربری باغ

ادامه مطلب

نمونه رای محکومیت کیفری تغییر کاربری باغ

کاربری اراضی زراعی و باغها و تغییر غیرمجاز آنها

کاربری اراضی زراعی و باغها و تغییر غیرمجاز آنها

ادامه مطلب

کاربری اراضی زراعی و باغها و تغییر غیرمجاز آنها

چه اقدامات ساختمانی نیاز به پروانه و موافقت شهرداری ندارند؟

چه اقدامات ساختمانی نیاز به پروانه و موافقت شهرداری ندارند؟

ادامه مطلب

چه اقدامات ساختمانی نیاز به پروانه و موافقت شهرداری ندارند؟

تاثیر تجدید نظر خواهی در اجرای رای هیات بدوی تخلفات اداری

تاثیر تجدید نظر خواهی در اجرای رای هیات بدوی تخلفات اداری

ادامه مطلب

تاثیر تجدید نظر خواهی در اجرای رای هیات بدوی تخلفات اداری

نمونه اعتراض به رای شورای عالی ثبت در دیوان عدالت

نمونه اعتراض به رای شورای عالی ثبت در دیوان عدالت

ادامه مطلب

نمونه اعتراض به رای شورای عالی ثبت در دیوان عدالت

ضوابط تغییر کاربری برای سکونت شخصی توسط مالکین کم بضاعت

ضوابط تغییر کاربری برای سکونت شخصی توسط مالکین کم بضاعت

ادامه مطلب

ضوابط تغییر کاربری برای سکونت شخصی توسط مالکین کم بضاعت

مبدا پرداخت حقوق از کار افتادگی کلی جانبازان

مبدا پرداخت حقوق از کار افتادگی کلی جانبازان

ادامه مطلب

مبدا پرداخت حقوق از کار افتادگی کلی جانبازان

دستور موقت تغییر محل جغرافیایی خدمت در دیوان عدالت اداری

دستور موقت تغییر محل جغرافیایی خدمت در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

دستور موقت تغییر محل جغرافیایی خدمت در دیوان عدالت اداری

صدور حکم تخریب به علت وقوع ملک در طرح گذر در کمیسیون ماده 100

صدور حکم تخریب به علت وقوع ملک در طرح گذر در کمیسیون ماده 100

ادامه مطلب

صدور حکم تخریب به علت وقوع ملک در طرح گذر در کمیسیون ماده 100

نمونه رای شکایت از سازمان تامین اجتماعی برای مستمری بازماندگان

نمونه رای شکایت از سازمان تامین اجتماعی برای مستمری بازماندگان

ادامه مطلب

نمونه رای شکایت از سازمان تامین اجتماعی برای مستمری بازماندگان

شکایت مطالبه حق بیمه از غیر کارفرما در دیوان عدالت اداری

شکایت مطالبه حق بیمه از غیر کارفرما در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شکایت مطالبه حق بیمه از غیر کارفرما در دیوان عدالت اداری

رضایت نامه شاکی پس از صدور رای برای اعاده دادرسی در دیوان عدالت

رضایت نامه شاکی پس از صدور رای برای اعاده دادرسی در دیوان عدالت

ادامه مطلب

رضایت نامه شاکی پس از صدور رای برای اعاده دادرسی در دیوان عدالت

ضوابط قانونی تعیین یک منطقه به عنوان شهر

ضوابط قانونی تعیین یک منطقه به عنوان شهر

ادامه مطلب

ضوابط قانونی تعیین یک منطقه به عنوان شهر

نمونه اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی

نمونه اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی

ادامه مطلب

نمونه اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی

وضعیت شمول قانون جذب نیروی انسانی به سازمان تامین اجتماعی

وضعیت شمول قانون جذب نیروی انسانی به سازمان تامین اجتماعی

ادامه مطلب

وضعیت شمول قانون جذب نیروی انسانی به سازمان تامین اجتماعی