محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

تاثیر انتقال صندوق بیمه بر عنوان شغلی

تاثیر انتقال صندوق بیمه بر عنوان شغلی

ادامه مطلب وکیل

تاثیر انتقال صندوق بیمه بر عنوان شغلی

ضوابط تغییر کاربری برای سکونت شخصی توسط مالکین کم بضاعت

ضوابط تغییر کاربری برای سکونت شخصی توسط مالکین کم بضاعت

ادامه مطلب وکیل

ضوابط تغییر کاربری برای سکونت شخصی توسط مالکین کم بضاعت

بهترین وکیل شهرداری دامغان

بهترین وکیل شهرداری دامغان

ادامه مطلب وکیل

بهترین وکیل شهرداری دامغان

مراحل جذب اعضای هیات علمی در دانشگاهها

مراحل جذب اعضای هیات علمی در دانشگاهها

ادامه مطلب وکیل

مراحل جذب اعضای هیات علمی در دانشگاهها

الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت

الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت

ادامه مطلب وکیل

الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت

نحوه ابطال پاسخ استعلام ثبتی در دیوان عدالت اداری

نحوه ابطال پاسخ استعلام ثبتی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب وکیل

نحوه ابطال پاسخ استعلام ثبتی در دیوان عدالت اداری

دستور موقت اجازه ثبت نام در آزمون دستیاری فوق تخصص

دستور موقت اجازه ثبت نام در آزمون دستیاری فوق تخصص

ادامه مطلب وکیل

دستور موقت اجازه ثبت نام در آزمون دستیاری فوق تخصص

نمونه رای احتساب فاصله بین فراغت از تحصیل تا استخدام به عنوان سنوات خدمت

نمونه رای احتساب فاصله بین فراغت از تحصیل تا استخدام به عنوان سنوات خدمت

ادامه مطلب وکیل

نمونه رای احتساب فاصله بین فراغت از تحصیل تا استخدام به عنوان سنوات خدمت

تغییر کاربری پارکینگ به تجاری در منطقه غیر تجاری

تغییر کاربری پارکینگ به تجاری در منطقه غیر تجاری

ادامه مطلب وکیل

تغییر کاربری پارکینگ به تجاری در منطقه غیر تجاری

وکیل لرستان برای امور شهرداری

وکیل لرستان برای امور شهرداری

ادامه مطلب وکیل

وکیل لرستان برای امور شهرداری