محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

مجازات تفکیک ملک بدون اخذ اجازه از مبادی ذیربط

مجازات تفکیک ملک بدون اخذ اجازه از مبادی ذیربط

ادامه مطلب

مجازات تفکیک ملک بدون اخذ اجازه از مبادی ذیربط

مجازات احداث بنای غیر مجاز در خارج از حریم شهر

مجازات احداث بنای غیر مجاز در خارج از حریم شهر

ادامه مطلب

مجازات احداث بنای غیر مجاز در خارج از حریم شهر

مرجع صدور پروانه مسکونی در مورد باغات

مرجع صدور پروانه مسکونی در مورد باغات

ادامه مطلب

مرجع صدور پروانه مسکونی در مورد باغات

تملک با پرداخت عوض برای اجرای طرحهای عمومی درون شهری

تملک با پرداخت عوض برای اجرای طرحهای عمومی درون شهری

ادامه مطلب

تملک با پرداخت عوض برای اجرای طرحهای عمومی درون شهری

تاثیر فوت متهم بر توقف رسیدگی به تخلفات اداری کارمند

تاثیر فوت متهم بر توقف رسیدگی به تخلفات اداری کارمند

ادامه مطلب

تاثیر فوت متهم بر توقف رسیدگی به تخلفات اداری کارمند

قانون شهرداری

قانون شهرداری

ادامه مطلب

قانون شهرداری

دستور موقت توقف اجرای لغو پروانه کسب در دیوان عدالت اداری

دستور موقت توقف اجرای لغو پروانه کسب در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

دستور موقت توقف اجرای لغو پروانه کسب در دیوان عدالت اداری

انتقال بانوان شاغل به محل سکونت همسر

انتقال بانوان شاغل به محل سکونت همسر

ادامه مطلب

انتقال بانوان شاغل به محل سکونت همسر

مرجع موافقت با تغییر کاربری اراضی شهری

مرجع موافقت با تغییر کاربری اراضی شهری

ادامه مطلب

مرجع موافقت با تغییر کاربری اراضی شهری

تاثیر ورشکستگی شرکت در صدور حکم بازگشت به کار کارگر

تاثیر ورشکستگی شرکت در صدور حکم بازگشت به کار کارگر

ادامه مطلب

تاثیر ورشکستگی شرکت در صدور حکم بازگشت به کار کارگر

وضعیت شمول حق بیمه تامین اجتماعی نسبت به معاملات خدماتی

وضعیت شمول حق بیمه تامین اجتماعی نسبت به معاملات خدماتی

ادامه مطلب

وضعیت شمول حق بیمه تامین اجتماعی نسبت به معاملات خدماتی

شرایط امکان شکایت سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری

شرایط امکان شکایت سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط امکان شکایت سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری

نمونه رای مطالبه خسارت از شرکت گاز بابت تصرف زمین

نمونه رای مطالبه خسارت از شرکت گاز بابت تصرف زمین

ادامه مطلب

نمونه رای مطالبه خسارت از شرکت گاز بابت تصرف زمین

تاثیر انتقال صندوق بیمه بر عنوان شغلی

تاثیر انتقال صندوق بیمه بر عنوان شغلی

ادامه مطلب

تاثیر انتقال صندوق بیمه بر عنوان شغلی

شکایت علیه هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی سازمان نظام روانشناسی

شکایت علیه هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی سازمان نظام روانشناسی

ادامه مطلب

شکایت علیه هیات مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی سازمان نظام روانشناسی

غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی کارمندان

غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی کارمندان

ادامه مطلب

غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی کارمندان

نمونه رای ابطال عوارض شهرداری با حکم دیوان عدالت اداری

نمونه رای ابطال عوارض شهرداری با حکم دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نمونه رای ابطال عوارض شهرداری با حکم دیوان عدالت اداری

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد اخراج کارمندان

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد اخراج کارمندان

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت اداری در مورد اخراج کارمندان

دستور موقت توقف کسر حقوق و فوق العاده شغل کارمند

دستور موقت توقف کسر حقوق و فوق العاده شغل کارمند

ادامه مطلب

دستور موقت توقف کسر حقوق و فوق العاده شغل کارمند

شرایط ابلاغ تخلفات انتسابی به متهم در تخلفات اداری

شرایط ابلاغ تخلفات انتسابی به متهم در تخلفات اداری

ادامه مطلب

شرایط ابلاغ تخلفات انتسابی به متهم در تخلفات اداری