محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

اخذ عوارض از شرکت های صنعتی و تولیدی خارج از حریم شهرها

اخذ عوارض از شرکت های صنعتی و تولیدی خارج از حریم شهرها

ادامه مطلب وکیل

اخذ عوارض از شرکت های صنعتی و تولیدی خارج از حریم شهرها

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

ادامه مطلب وکیل

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

تکلیف داوطلب به انجام آزمون در برخی از دروس

تکلیف داوطلب به انجام آزمون در برخی از دروس

ادامه مطلب وکیل

تکلیف داوطلب به انجام آزمون در برخی از دروس

اعاده دادرسی از رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت

اعاده دادرسی از رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت

ادامه مطلب وکیل

اعاده دادرسی از رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت

دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به اصلاح حکم بازنشستگی

دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به اصلاح حکم بازنشستگی

ادامه مطلب وکیل

دادخواست الزام سازمان تامین اجتماعی به اصلاح حکم بازنشستگی

ابطال رای کمیسیون ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع

ابطال رای کمیسیون ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع

ادامه مطلب وکیل

ابطال رای کمیسیون ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع

تاثیر عدم پرداخت عوارض در صدور پایانکار

تاثیر عدم پرداخت عوارض در صدور پایانکار

ادامه مطلب وکیل

تاثیر عدم پرداخت عوارض در صدور پایانکار

نحوه تعیین ساعت کار معلمان مدارس

نحوه تعیین ساعت کار معلمان مدارس

ادامه مطلب وکیل

نحوه تعیین ساعت کار معلمان مدارس

شکایت از شهرداری بابت پلمپ محل کار

شکایت از شهرداری بابت پلمپ محل کار

ادامه مطلب وکیل

شکایت از شهرداری بابت پلمپ محل کار

طرح جامع چیست؟

طرح جامع چیست؟

ادامه مطلب وکیل

طرح جامع چیست؟