محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

نحوه اعاده دادرسی از رای دیوان عدالت اداری

نحوه اعاده دادرسی از رای دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نحوه اعاده دادرسی از رای دیوان عدالت اداری

نمونه دادخواست ابطال رای شورای اصلاحات ارضی در دیوان عدالت

نمونه دادخواست ابطال رای شورای اصلاحات ارضی در دیوان عدالت

ادامه مطلب

نمونه دادخواست ابطال رای شورای اصلاحات ارضی در دیوان عدالت

نحوه اثبات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بعد از بازنشتگی عادی

نحوه اثبات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بعد از بازنشتگی عادی

ادامه مطلب

نحوه اثبات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بعد از بازنشتگی عادی

مرجع صالح رسیدگی به تعیین درصد جانبازی

مرجع صالح رسیدگی به تعیین درصد جانبازی

ادامه مطلب

مرجع صالح رسیدگی به تعیین درصد جانبازی

تاثیر رفتار اطرافیان فرد در گزینش استخدام

تاثیر رفتار اطرافیان فرد در گزینش استخدام

ادامه مطلب

تاثیر رفتار اطرافیان فرد در گزینش استخدام

نمونه رای دادگاه درباره مجازات کیفری قطع درختان باغ

نمونه رای دادگاه درباره مجازات کیفری قطع درختان باغ

ادامه مطلب

نمونه رای دادگاه درباره مجازات کیفری قطع درختان باغ

تاثیر انتقال صندوق بیمه بر عنوان شغلی

تاثیر انتقال صندوق بیمه بر عنوان شغلی

ادامه مطلب

تاثیر انتقال صندوق بیمه بر عنوان شغلی

نمونه شکایت از تامین اجتماعی بابت مستمری

نمونه شکایت از تامین اجتماعی بابت مستمری

ادامه مطلب

نمونه شکایت از تامین اجتماعی بابت مستمری

میزان اعتبار تعیین بنگاه معاملات املاک به عنوان داور

میزان اعتبار تعیین بنگاه معاملات املاک به عنوان داور

ادامه مطلب

میزان اعتبار تعیین بنگاه معاملات املاک به عنوان داور

معنای کدهای تعیین شده در فرم خلاف ساختمان

معنای کدهای تعیین شده در فرم خلاف ساختمان

ادامه مطلب

معنای کدهای تعیین شده در فرم خلاف ساختمان

مرجع صالح اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۷۷

مرجع صالح اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۷۷

ادامه مطلب

مرجع صالح اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده ۷۷

مرجع رسیدگی به شکایت از شرکت های توزیع نیروی برق

مرجع رسیدگی به شکایت از شرکت های توزیع نیروی برق

ادامه مطلب

مرجع رسیدگی به شکایت از شرکت های توزیع نیروی برق

مرجع موافقت با تغییر کاربری اراضی شهری

مرجع موافقت با تغییر کاربری اراضی شهری

ادامه مطلب

مرجع موافقت با تغییر کاربری اراضی شهری

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

ادامه مطلب

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

صلاحیت های کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی

صلاحیت های کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی

ادامه مطلب

صلاحیت های کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی

تغییر کاربری پارکینگ به تجاری در منطقه غیر تجاری

تغییر کاربری پارکینگ به تجاری در منطقه غیر تجاری

ادامه مطلب

تغییر کاربری پارکینگ به تجاری در منطقه غیر تجاری

ابطال نظر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی در مورد تاریخ از کار افتادگی

ابطال نظر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی در مورد تاریخ از کار افتادگی

ادامه مطلب

ابطال نظر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی در مورد تاریخ از کار افتادگی

نمونه لایحه اعتراض به رای تعطیلی محل کسب در دیوان عدالت اداری

نمونه لایحه اعتراض به رای تعطیلی محل کسب در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نمونه لایحه اعتراض به رای تعطیلی محل کسب در دیوان عدالت اداری

الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت بعد از احداث بنا

الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت بعد از احداث بنا

ادامه مطلب

الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت بعد از احداث بنا

شرایط و مقررات انتقال کارمند به سازمان دیگر

شرایط و مقررات انتقال کارمند به سازمان دیگر

ادامه مطلب

شرایط و مقررات انتقال کارمند به سازمان دیگر