محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

شرایط عدم اعمال افزایش سود بازرگانی در خصوص ورود کالا

شرایط عدم اعمال افزایش سود بازرگانی در خصوص ورود کالا

ادامه مطلب

شرایط عدم اعمال افزایش سود بازرگانی در خصوص ورود کالا

وظایف گروه های تحقیق هیات های تخلفات اداری کارمندان

وظایف گروه های تحقیق هیات های تخلفات اداری کارمندان

ادامه مطلب

وظایف گروه های تحقیق هیات های تخلفات اداری کارمندان

نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص تصرفات اندک و اشتباهی در ملک غیر

نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص تصرفات اندک و اشتباهی در ملک غیر

ادامه مطلب

نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص تصرفات اندک و اشتباهی در ملک غیر

مراجع صالح صدور پروانه  چاه آب مصرف معقول

مراجع صالح صدور پروانه چاه آب مصرف معقول

ادامه مطلب

مراجع صالح صدور پروانه چاه آب مصرف معقول

نحوه شکایت از تصمیمات واحدهای دولتی مسئول پروژه های مسکن مهر

نحوه شکایت از تصمیمات واحدهای دولتی مسئول پروژه های مسکن مهر

ادامه مطلب

نحوه شکایت از تصمیمات واحدهای دولتی مسئول پروژه های مسکن مهر

نمونه رای مطالبه خسارت از شرکت گاز بابت تصرف زمین

نمونه رای مطالبه خسارت از شرکت گاز بابت تصرف زمین

ادامه مطلب

نمونه رای مطالبه خسارت از شرکت گاز بابت تصرف زمین

مجازات محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی کارمندان

مجازات محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی کارمندان

ادامه مطلب

مجازات محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی کارمندان

تاثیر تبدیل مجازات اخراج به کسر حقوق در احتساب مدت اخراج برای سنوات

تاثیر تبدیل مجازات اخراج به کسر حقوق در احتساب مدت اخراج برای سنوات

ادامه مطلب

تاثیر تبدیل مجازات اخراج به کسر حقوق در احتساب مدت اخراج برای سنوات

مقررات مربوط به نمای ساختمان های جدید الاحداث

مقررات مربوط به نمای ساختمان های جدید الاحداث

ادامه مطلب

مقررات مربوط به نمای ساختمان های جدید الاحداث

وکیل شهرداری در کرمانشاه

وکیل شهرداری در کرمانشاه

ادامه مطلب

وکیل شهرداری در کرمانشاه

تاثیر رفتار اطرافیان فرد در گزینش استخدام

تاثیر رفتار اطرافیان فرد در گزینش استخدام

ادامه مطلب

تاثیر رفتار اطرافیان فرد در گزینش استخدام

دستور موقت در خصوص توقف اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

دستور موقت در خصوص توقف اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

ادامه مطلب

دستور موقت در خصوص توقف اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

تفاوت‌ دعوای مزاحمت از حق با دعوای ممانعت از حق

تفاوت‌ دعوای مزاحمت از حق با دعوای ممانعت از حق

ادامه مطلب

تفاوت‌ دعوای مزاحمت از حق با دعوای ممانعت از حق

نحوه استفاده مسکونی از املاک موقوفه استیجاری دارای کاربری زراعی

نحوه استفاده مسکونی از املاک موقوفه استیجاری دارای کاربری زراعی

ادامه مطلب

نحوه استفاده مسکونی از املاک موقوفه استیجاری دارای کاربری زراعی

انتقال بانوان شاغل به محل سکونت همسر

انتقال بانوان شاغل به محل سکونت همسر

ادامه مطلب

انتقال بانوان شاغل به محل سکونت همسر

جریمه استفاده اداری از ملک مسکونی بر اساس قانون شهرداری

جریمه استفاده اداری از ملک مسکونی بر اساس قانون شهرداری

ادامه مطلب

جریمه استفاده اداری از ملک مسکونی بر اساس قانون شهرداری

مجازات تفکیک ملک بدون اخذ اجازه از مبادی ذیربط

مجازات تفکیک ملک بدون اخذ اجازه از مبادی ذیربط

ادامه مطلب

مجازات تفکیک ملک بدون اخذ اجازه از مبادی ذیربط

مرجع صالح شکایت از شهرداری بابت تخریب ملک در طرح

مرجع صالح شکایت از شهرداری بابت تخریب ملک در طرح

ادامه مطلب

مرجع صالح شکایت از شهرداری بابت تخریب ملک در طرح

نمونه رای محکومیت کیفری تغییر کاربری باغ

نمونه رای محکومیت کیفری تغییر کاربری باغ

ادامه مطلب

نمونه رای محکومیت کیفری تغییر کاربری باغ

طرح تفصیلی چیست؟

طرح تفصیلی چیست؟

ادامه مطلب

طرح تفصیلی چیست؟