محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت-با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی و عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر کمیسیون ماده 77 شهرداری و سایر کمیسیونهای شهرداری و شکایت علیه شهرداری ، گزینش ادارات...

وکیل متخصص شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری-وکیل متخصص شهرداری - وکیل متخصص کمیسیون ماده 77-دیوان عدالت اداری - وکیل کلیه دعاوی شهرداری و ابطال مصوبات شورای شهر-وکیل متخصص دیوان عدالت

وکیل متخصص گزینش - وکیل تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری,اعتراض به آرای اصداری از هیاتهای بدوی و تجدیدنظر تخلفات اداری کارکنان دولت و همینطور اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی در دیوان عدالت اداری-وکیل متخصص دیوان عدالت

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

شرایط اعاده به خدمت کارمند بازخرید شده

شرایط اعاده به خدمت کارمند بازخرید شده

ادامه مطلب

شرایط اعاده به خدمت کارمند بازخرید شده

وظایف ماموران جهاد کشاورزی در زمان مشاهده تغییر کاربری

وظایف ماموران جهاد کشاورزی در زمان مشاهده تغییر کاربری

ادامه مطلب

وظایف ماموران جهاد کشاورزی در زمان مشاهده تغییر کاربری

مسئول پرداخت جریمه های متعلق به ساختمان در صورت انتقال آن

مسئول پرداخت جریمه های متعلق به ساختمان در صورت انتقال آن

ادامه مطلب

مسئول پرداخت جریمه های متعلق به ساختمان در صورت انتقال آن

تاثیر ارتکاب تخلف اداری پس از بازنشستگی کارمند

تاثیر ارتکاب تخلف اداری پس از بازنشستگی کارمند

ادامه مطلب

تاثیر ارتکاب تخلف اداری پس از بازنشستگی کارمند

قوانین مربوط به تردید تابعیت اشخاص

قوانین مربوط به تردید تابعیت اشخاص

ادامه مطلب

قوانین مربوط به تردید تابعیت اشخاص

درخواست ارزیابی مجدد قیمت ملک در تملک املاک توسط شهرداری

درخواست ارزیابی مجدد قیمت ملک در تملک املاک توسط شهرداری

ادامه مطلب

درخواست ارزیابی مجدد قیمت ملک در تملک املاک توسط شهرداری

شرایط استرداد حقوق از کارمند استخدامی با مدرک جعلی

شرایط استرداد حقوق از کارمند استخدامی با مدرک جعلی

ادامه مطلب

شرایط استرداد حقوق از کارمند استخدامی با مدرک جعلی

صدور حکم تخریب به علت وقوع ملک در طرح گذر در کمیسیون ماده 100

صدور حکم تخریب به علت وقوع ملک در طرح گذر در کمیسیون ماده 100

ادامه مطلب

صدور حکم تخریب به علت وقوع ملک در طرح گذر در کمیسیون ماده 100

تاثیر تاخیر در تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بر حقوق بازنشستگی

تاثیر تاخیر در تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بر حقوق بازنشستگی

ادامه مطلب

تاثیر تاخیر در تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بر حقوق بازنشستگی

مراحل اظهار نظر کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری در تعیین نوع زمین

مراحل اظهار نظر کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری در تعیین نوع زمین

ادامه مطلب

مراحل اظهار نظر کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری در تعیین نوع زمین

مرجع اعتراض به نظر کمیسیون ماده 56 حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

مرجع اعتراض به نظر کمیسیون ماده 56 حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

ادامه مطلب

مرجع اعتراض به نظر کمیسیون ماده 56 حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت با صلح نامه عادی

الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت با صلح نامه عادی

ادامه مطلب

الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت با صلح نامه عادی

نمونه رای دادگاه درباره مجازات کیفری قطع درختان باغ

نمونه رای دادگاه درباره مجازات کیفری قطع درختان باغ

ادامه مطلب

نمونه رای دادگاه درباره مجازات کیفری قطع درختان باغ

تغییر کاربری اراضی روستایی و مرجع صدور مجوز ساخت

تغییر کاربری اراضی روستایی و مرجع صدور مجوز ساخت

ادامه مطلب

تغییر کاربری اراضی روستایی و مرجع صدور مجوز ساخت

شرایط ابلاغ تخلفات انتسابی به متهم در تخلفات اداری

شرایط ابلاغ تخلفات انتسابی به متهم در تخلفات اداری

ادامه مطلب

شرایط ابلاغ تخلفات انتسابی به متهم در تخلفات اداری

انواع تصمیمات و آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

انواع تصمیمات و آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

ادامه مطلب

انواع تصمیمات و آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی در صورت بازنشستگی مجدد

مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی در صورت بازنشستگی مجدد

ادامه مطلب

مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی در صورت بازنشستگی مجدد

تاثیر طرحهای مصوب شهری و غیرشهری در حقوق مالکانه

تاثیر طرحهای مصوب شهری و غیرشهری در حقوق مالکانه

ادامه مطلب

تاثیر طرحهای مصوب شهری و غیرشهری در حقوق مالکانه

مرجع موافقت با تغییر کاربری اراضی شهری

مرجع موافقت با تغییر کاربری اراضی شهری

ادامه مطلب

مرجع موافقت با تغییر کاربری اراضی شهری

ابطال رای کمیسیون ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع

ابطال رای کمیسیون ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع

ادامه مطلب

ابطال رای کمیسیون ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع