محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

شرایط تسری عنوان تقلب در فروش کالا

شرایط تسری عنوان تقلب در فروش کالا

ادامه مطلب

شرایط تسری عنوان تقلب در فروش کالا

تملک با پرداخت عوض برای اجرای طرحهای عمومی درون شهری

تملک با پرداخت عوض برای اجرای طرحهای عمومی درون شهری

ادامه مطلب

تملک با پرداخت عوض برای اجرای طرحهای عمومی درون شهری

شرایط موافقت با انتقال کارمند زن به محل سکونت شوهر

شرایط موافقت با انتقال کارمند زن به محل سکونت شوهر

ادامه مطلب

شرایط موافقت با انتقال کارمند زن به محل سکونت شوهر

دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه علیه دولت

دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه علیه دولت

ادامه مطلب

دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه علیه دولت

اعتراض به نحوه محاسبه متراژ تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

اعتراض به نحوه محاسبه متراژ تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

ادامه مطلب

اعتراض به نحوه محاسبه متراژ تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت

الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت

ادامه مطلب

الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت

رای دیوان عدالت در مورد نظر هیات مرکزی گزینش دانشجو

رای دیوان عدالت در مورد نظر هیات مرکزی گزینش دانشجو

ادامه مطلب

رای دیوان عدالت در مورد نظر هیات مرکزی گزینش دانشجو

نمونه رای داگاه در مورد خسارت دیرکرد قرض الحسنه

نمونه رای داگاه در مورد خسارت دیرکرد قرض الحسنه

ادامه مطلب

نمونه رای داگاه در مورد خسارت دیرکرد قرض الحسنه

تعریف قانونی تخلف اداری کارمندان دولتی چیست؟

تعریف قانونی تخلف اداری کارمندان دولتی چیست؟

ادامه مطلب

تعریف قانونی تخلف اداری کارمندان دولتی چیست؟

نمونه رای الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی

نمونه رای الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی

ادامه مطلب

نمونه رای الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی

شرایط اجرای رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

شرایط اجرای رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

ادامه مطلب

شرایط اجرای رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد

تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد

ادامه مطلب

تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد

میزان اعتبار تعیین بنگاه معاملات املاک به عنوان داور

میزان اعتبار تعیین بنگاه معاملات املاک به عنوان داور

ادامه مطلب

میزان اعتبار تعیین بنگاه معاملات املاک به عنوان داور

مرجع پرداخت هزینه انتقال صندوق بازنشستگی

مرجع پرداخت هزینه انتقال صندوق بازنشستگی

ادامه مطلب

مرجع پرداخت هزینه انتقال صندوق بازنشستگی

مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه بهای املاک تملک شده دولت و شهرداری ها

مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه بهای املاک تملک شده دولت و شهرداری ها

ادامه مطلب

مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه بهای املاک تملک شده دولت و شهرداری ها

نحوه صدور پایان کار و عدم خلاف ساختمان توسط شهرداری

نحوه صدور پایان کار و عدم خلاف ساختمان توسط شهرداری

ادامه مطلب

نحوه صدور پایان کار و عدم خلاف ساختمان توسط شهرداری

نمونه حکم ابطال رای کمیسیون ماده 12 در دادگاه

نمونه حکم ابطال رای کمیسیون ماده 12 در دادگاه

ادامه مطلب

نمونه حکم ابطال رای کمیسیون ماده 12 در دادگاه

نحوه اثبات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بعد از بازنشتگی عادی

نحوه اثبات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بعد از بازنشتگی عادی

ادامه مطلب

نحوه اثبات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بعد از بازنشتگی عادی

نحوه اعمال اصلاحی های ملک در پروانه‌های صادره و سند مالکیت

نحوه اعمال اصلاحی های ملک در پروانه‌های صادره و سند مالکیت

ادامه مطلب

نحوه اعمال اصلاحی های ملک در پروانه‌های صادره و سند مالکیت

ادعای مالکیت نسبت به ملک فاقد سابقه ثبتی

ادعای مالکیت نسبت به ملک فاقد سابقه ثبتی

ادامه مطلب

ادعای مالکیت نسبت به ملک فاقد سابقه ثبتی