محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

نحوه شکایت از آرای هیات نظارت ثبت اسناد

نحوه شکایت از آرای هیات نظارت ثبت اسناد

ادامه مطلب

نحوه شکایت از آرای هیات نظارت ثبت اسناد

رضایت نامه شاکی پس از صدور رای برای اعاده دادرسی در دیوان عدالت

رضایت نامه شاکی پس از صدور رای برای اعاده دادرسی در دیوان عدالت

ادامه مطلب

رضایت نامه شاکی پس از صدور رای برای اعاده دادرسی در دیوان عدالت

شکایت از سازمان دامپزشکی بابت توقیف محموله وارداتی

شکایت از سازمان دامپزشکی بابت توقیف محموله وارداتی

ادامه مطلب

شکایت از سازمان دامپزشکی بابت توقیف محموله وارداتی

شرط اعمال مدرک تحصیلی بالاتر برای کارمندان

شرط اعمال مدرک تحصیلی بالاتر برای کارمندان

ادامه مطلب

شرط اعمال مدرک تحصیلی بالاتر برای کارمندان

نمونه رای احتساب سابقه خدمت کارکنان شرکتی برای سابقه دولتی

نمونه رای احتساب سابقه خدمت کارکنان شرکتی برای سابقه دولتی

ادامه مطلب

نمونه رای احتساب سابقه خدمت کارکنان شرکتی برای سابقه دولتی

اخذ همزمان عوارض و جریمه بابت تخلفات ساختمانی

اخذ همزمان عوارض و جریمه بابت تخلفات ساختمانی

ادامه مطلب

اخذ همزمان عوارض و جریمه بابت تخلفات ساختمانی

تغییر کاربری اراضی روستایی و مرجع صدور مجوز ساخت

تغییر کاربری اراضی روستایی و مرجع صدور مجوز ساخت

ادامه مطلب

تغییر کاربری اراضی روستایی و مرجع صدور مجوز ساخت

مرجع تقاضای تغییر کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها

مرجع تقاضای تغییر کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها

ادامه مطلب

مرجع تقاضای تغییر کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها

نحوه پرداخت وجوه مرخصی استحقاقی استفاده نشده

نحوه پرداخت وجوه مرخصی استحقاقی استفاده نشده

ادامه مطلب

نحوه پرداخت وجوه مرخصی استحقاقی استفاده نشده

مقررات مرخصی کارمندان در مناطق محروم

مقررات مرخصی کارمندان در مناطق محروم

ادامه مطلب

مقررات مرخصی کارمندان در مناطق محروم

تاثیر نیاز سازمان محل اشتغال کارمند در جلوگیری از فسخ قرارداد پیمانی

تاثیر نیاز سازمان محل اشتغال کارمند در جلوگیری از فسخ قرارداد پیمانی

ادامه مطلب

تاثیر نیاز سازمان محل اشتغال کارمند در جلوگیری از فسخ قرارداد پیمانی

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 توسط پیمانکار

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 توسط پیمانکار

ادامه مطلب

ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 توسط پیمانکار

صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ابطال آگهی ثبتی

صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ابطال آگهی ثبتی

ادامه مطلب

صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ابطال آگهی ثبتی

صلاحیت های کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی

صلاحیت های کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی

ادامه مطلب

صلاحیت های کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی

نحوه صحیح اعتراض به عدم احراز صلاحیت عمومی شرکت کننده در کنکور

نحوه صحیح اعتراض به عدم احراز صلاحیت عمومی شرکت کننده در کنکور

ادامه مطلب

نحوه صحیح اعتراض به عدم احراز صلاحیت عمومی شرکت کننده در کنکور

ابطال رای کمیسیون ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع

ابطال رای کمیسیون ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع

ادامه مطلب

ابطال رای کمیسیون ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع

وکیل دیوان عدالت اداری برای امور شهرداری تبریز

وکیل دیوان عدالت اداری برای امور شهرداری تبریز

ادامه مطلب

وکیل دیوان عدالت اداری برای امور شهرداری تبریز

نحوه صدور پایان کار و عدم خلاف ساختمان توسط شهرداری

نحوه صدور پایان کار و عدم خلاف ساختمان توسط شهرداری

ادامه مطلب

نحوه صدور پایان کار و عدم خلاف ساختمان توسط شهرداری

وکیل شهرداری در کرمان

وکیل شهرداری در کرمان

ادامه مطلب

وکیل شهرداری در کرمان

نمونه رای الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی

نمونه رای الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی

ادامه مطلب

نمونه رای الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی