محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

رد صلاحیت کارگران قراردادی در ادامه رابطه استخدامی

رد صلاحیت کارگران قراردادی در ادامه رابطه استخدامی

ادامه مطلب

رد صلاحیت کارگران قراردادی در ادامه رابطه استخدامی

نمونه رای دیوان عدالت در مورد تابعیت

نمونه رای دیوان عدالت در مورد تابعیت

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت در مورد تابعیت

ایام سابقه تدریس سربازان معلم حق التدریس

ایام سابقه تدریس سربازان معلم حق التدریس

ادامه مطلب

ایام سابقه تدریس سربازان معلم حق التدریس

انواع تصمیمات و آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

انواع تصمیمات و آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

ادامه مطلب

انواع تصمیمات و آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

دستور موقت در خصوص توقف اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

دستور موقت در خصوص توقف اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

ادامه مطلب

دستور موقت در خصوص توقف اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

نمونه رای تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی

نمونه رای تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی

ادامه مطلب

نمونه رای تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی

تاثیر بازنشستگی در رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

تاثیر بازنشستگی در رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

ادامه مطلب

تاثیر بازنشستگی در رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

مراحل جذب اعضای هیات علمی در دانشگاهها

مراحل جذب اعضای هیات علمی در دانشگاهها

ادامه مطلب

مراحل جذب اعضای هیات علمی در دانشگاهها

شکایت از شهرداری بابت پلمپ محل کار

شکایت از شهرداری بابت پلمپ محل کار

ادامه مطلب

شکایت از شهرداری بابت پلمپ محل کار

تاثیر فوت کارمند در اجرای حکم تخلفات اداری

تاثیر فوت کارمند در اجرای حکم تخلفات اداری

ادامه مطلب

تاثیر فوت کارمند در اجرای حکم تخلفات اداری

معنی اراضی موات از دیدگاه حقوقی

معنی اراضی موات از دیدگاه حقوقی

ادامه مطلب

معنی اراضی موات از دیدگاه حقوقی

نمونه رای دیوان عدلت اداری برای ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

نمونه رای دیوان عدلت اداری برای ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدلت اداری برای ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

نمونه رای مطالبه هزینه های انجام شده در مال مشاع

نمونه رای مطالبه هزینه های انجام شده در مال مشاع

ادامه مطلب

نمونه رای مطالبه هزینه های انجام شده در مال مشاع

تاثیر عدم محکومیت در مرجع قضایی در رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری

تاثیر عدم محکومیت در مرجع قضایی در رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری

ادامه مطلب

تاثیر عدم محکومیت در مرجع قضایی در رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری

ابطال حکم اخراج نظامی به دلیل اعتیاد

ابطال حکم اخراج نظامی به دلیل اعتیاد

ادامه مطلب

ابطال حکم اخراج نظامی به دلیل اعتیاد

اختلاف کارفرما با تامین اجتماعی در خصوص کارگر بودن فرد در کارگاه

اختلاف کارفرما با تامین اجتماعی در خصوص کارگر بودن فرد در کارگاه

ادامه مطلب

اختلاف کارفرما با تامین اجتماعی در خصوص کارگر بودن فرد در کارگاه

مقررات احتساب دوره بهورزی در سابقه خدمت

مقررات احتساب دوره بهورزی در سابقه خدمت

ادامه مطلب

مقررات احتساب دوره بهورزی در سابقه خدمت

رای دیوان عدالت در مورد نظر هیات مرکزی گزینش دانشجو

رای دیوان عدالت در مورد نظر هیات مرکزی گزینش دانشجو

ادامه مطلب

رای دیوان عدالت در مورد نظر هیات مرکزی گزینش دانشجو

دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اخراج دانشجو

دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اخراج دانشجو

ادامه مطلب

دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اخراج دانشجو

اخذ عوارض از شرکت های صنعتی و تولیدی خارج از حریم شهرها

اخذ عوارض از شرکت های صنعتی و تولیدی خارج از حریم شهرها

ادامه مطلب

اخذ عوارض از شرکت های صنعتی و تولیدی خارج از حریم شهرها