محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

مراحل اظهار نظر کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری در تعیین نوع زمین

مراحل اظهار نظر کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری در تعیین نوع زمین

ادامه مطلب وکیل

مراحل اظهار نظر کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری در تعیین نوع زمین

نحوه رسیدگی به آرای خلاف بین شرع و یا قانون بر اساس ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری

نحوه رسیدگی به آرای خلاف بین شرع و یا قانون بر اساس ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب وکیل

نحوه رسیدگی به آرای خلاف بین شرع و یا قانون بر اساس ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری

شرایط الزام اداره در تمدید قرارداد پیمانی

شرایط الزام اداره در تمدید قرارداد پیمانی

ادامه مطلب وکیل

شرایط الزام اداره در تمدید قرارداد پیمانی

مجازات تفکیک ملک بدون اخذ اجازه از مبادی ذیربط

مجازات تفکیک ملک بدون اخذ اجازه از مبادی ذیربط

ادامه مطلب وکیل

مجازات تفکیک ملک بدون اخذ اجازه از مبادی ذیربط

اختیارات مامورین شهرداری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی

اختیارات مامورین شهرداری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی

ادامه مطلب وکیل

اختیارات مامورین شهرداری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی

تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد

تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد

ادامه مطلب وکیل

تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد

جریمه استفاده اداری از ملک مسکونی بر اساس قانون شهرداری

جریمه استفاده اداری از ملک مسکونی بر اساس قانون شهرداری

ادامه مطلب وکیل

جریمه استفاده اداری از ملک مسکونی بر اساس قانون شهرداری

قانون شهرداری

قانون شهرداری

ادامه مطلب وکیل

قانون شهرداری

وکیل شهرداری در اهواز

وکیل شهرداری در اهواز

ادامه مطلب وکیل

وکیل شهرداری در اهواز

وکیل متخصص شکایت از شهرداری قوچان

وکیل متخصص شکایت از شهرداری قوچان

ادامه مطلب وکیل

وکیل متخصص شکایت از شهرداری قوچان