محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

شرایط برقراری فوق العاده همطرازی ویژه ارتقای شغلی کارشناسان

شرایط برقراری فوق العاده همطرازی ویژه ارتقای شغلی کارشناسان

ادامه مطلب

شرایط برقراری فوق العاده همطرازی ویژه ارتقای شغلی کارشناسان

مجازات همراه راننده حامل کالای قاچاق

مجازات همراه راننده حامل کالای قاچاق

ادامه مطلب

مجازات همراه راننده حامل کالای قاچاق

صلاحیت های کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی

صلاحیت های کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی

ادامه مطلب

صلاحیت های کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی

شرایط ارتقاء گروه کارمند پس از اعاده به کار با رای هیات تخلفات اداری

شرایط ارتقاء گروه کارمند پس از اعاده به کار با رای هیات تخلفات اداری

ادامه مطلب

شرایط ارتقاء گروه کارمند پس از اعاده به کار با رای هیات تخلفات اداری

کمیسیون تشخیص باغات قانون حفظ و گسترش فضای سبز

کمیسیون تشخیص باغات قانون حفظ و گسترش فضای سبز

ادامه مطلب

کمیسیون تشخیص باغات قانون حفظ و گسترش فضای سبز

بررسی شکایت الزام به برقراری حقوق وظیفه در دیوان عدالت اداری

بررسی شکایت الزام به برقراری حقوق وظیفه در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

بررسی شکایت الزام به برقراری حقوق وظیفه در دیوان عدالت اداری

نمونه رای داگاه در مورد خسارت دیرکرد قرض الحسنه

نمونه رای داگاه در مورد خسارت دیرکرد قرض الحسنه

ادامه مطلب

نمونه رای داگاه در مورد خسارت دیرکرد قرض الحسنه

نحوه پرداخت وجوه مرخصی استحقاقی استفاده نشده

نحوه پرداخت وجوه مرخصی استحقاقی استفاده نشده

ادامه مطلب

نحوه پرداخت وجوه مرخصی استحقاقی استفاده نشده

شرایط احراز جانبازی مصدومین با مواد منفجره در بنیاد شهید

شرایط احراز جانبازی مصدومین با مواد منفجره در بنیاد شهید

ادامه مطلب

شرایط احراز جانبازی مصدومین با مواد منفجره در بنیاد شهید

تاثیر عدم تخلیه منزل سازمانی بر پرداخت پاداش پایان خدمت

تاثیر عدم تخلیه منزل سازمانی بر پرداخت پاداش پایان خدمت

ادامه مطلب

تاثیر عدم تخلیه منزل سازمانی بر پرداخت پاداش پایان خدمت

خسارت تاخیر تادیه حقوق و مزایای کارمندان دولت

خسارت تاخیر تادیه حقوق و مزایای کارمندان دولت

ادامه مطلب

خسارت تاخیر تادیه حقوق و مزایای کارمندان دولت

مرجع اعتراض به رای هیات نظارت ثبت

مرجع اعتراض به رای هیات نظارت ثبت

ادامه مطلب

مرجع اعتراض به رای هیات نظارت ثبت

تخفیف جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری و شرایط آن

تخفیف جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری و شرایط آن

ادامه مطلب

تخفیف جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری و شرایط آن

استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع رسیدگی به خواسته اعسار از پرداخت محکومیت تعزیرات حکومتی

مرجع رسیدگی به خواسته اعسار از پرداخت محکومیت تعزیرات حکومتی

ادامه مطلب

مرجع رسیدگی به خواسته اعسار از پرداخت محکومیت تعزیرات حکومتی

نمونه رای معافیت فرزندان شاهد از پرداخت حق بیمه

نمونه رای معافیت فرزندان شاهد از پرداخت حق بیمه

ادامه مطلب

نمونه رای معافیت فرزندان شاهد از پرداخت حق بیمه

رای دیوان عدالت در مورد نظر هیات مرکزی گزینش دانشجو

رای دیوان عدالت در مورد نظر هیات مرکزی گزینش دانشجو

ادامه مطلب

رای دیوان عدالت در مورد نظر هیات مرکزی گزینش دانشجو

نمونه رای دادگاه کیفری در مورد اتهام تغییر کاربری

نمونه رای دادگاه کیفری در مورد اتهام تغییر کاربری

ادامه مطلب

نمونه رای دادگاه کیفری در مورد اتهام تغییر کاربری

شرایط تایید مدرک تحصیلی کاردانی آزمون جامع دارندگان مدرک معادل

شرایط تایید مدرک تحصیلی کاردانی آزمون جامع دارندگان مدرک معادل

ادامه مطلب

شرایط تایید مدرک تحصیلی کاردانی آزمون جامع دارندگان مدرک معادل

نمونه رای دیوان عدالت درباره تایید سابقه حضور در جبهه

نمونه رای دیوان عدالت درباره تایید سابقه حضور در جبهه

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت درباره تایید سابقه حضور در جبهه