محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

نحوه احراز جانبازی مجروحین در مناطق جنگی با مواد منفجره

نحوه احراز جانبازی مجروحین در مناطق جنگی با مواد منفجره

ادامه مطلب

نحوه احراز جانبازی مجروحین در مناطق جنگی با مواد منفجره

اخذ پروانه تعمیرات ساختمان ازشهرداری و مقررات مربوط به آن

اخذ پروانه تعمیرات ساختمان ازشهرداری و مقررات مربوط به آن

ادامه مطلب

اخذ پروانه تعمیرات ساختمان ازشهرداری و مقررات مربوط به آن

الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه المثنی

الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه المثنی

ادامه مطلب

الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه المثنی

شرایط تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی

شرایط تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی

ادامه مطلب

شرایط تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی

الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت بعد از احداث بنا

الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت بعد از احداث بنا

ادامه مطلب

الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت بعد از احداث بنا

نحوه اعتراض به ممنوع الخروجی در دیوان عدالت اداری

نحوه اعتراض به ممنوع الخروجی در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

نحوه اعتراض به ممنوع الخروجی در دیوان عدالت اداری

تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد

تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد

ادامه مطلب

تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد

مرجع صالح رسیدگی به تعیین درصد جانبازی

مرجع صالح رسیدگی به تعیین درصد جانبازی

ادامه مطلب

مرجع صالح رسیدگی به تعیین درصد جانبازی

رای بابت صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

رای بابت صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

ادامه مطلب

رای بابت صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

شرایط محکومیت به گرانفروشی در مورد کالاهای فاقد نرخ مصوب

شرایط محکومیت به گرانفروشی در مورد کالاهای فاقد نرخ مصوب

ادامه مطلب

شرایط محکومیت به گرانفروشی در مورد کالاهای فاقد نرخ مصوب

مقررات خرید املاک برای نیاز اختصاصی شهرداری ها

مقررات خرید املاک برای نیاز اختصاصی شهرداری ها

ادامه مطلب

مقررات خرید املاک برای نیاز اختصاصی شهرداری ها

 نحوه محاسبه میزان جریمه تخلفات ساختمانی

نحوه محاسبه میزان جریمه تخلفات ساختمانی

ادامه مطلب

نحوه محاسبه میزان جریمه تخلفات ساختمانی

اعتراض به حکم انفصال موقت کارمند در دیوان عدالت اداری

اعتراض به حکم انفصال موقت کارمند در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

اعتراض به حکم انفصال موقت کارمند در دیوان عدالت اداری

دستور موقت توقف اجرای رای منتفی شدن قبولی در آزمون کارشناسی ارشد

دستور موقت توقف اجرای رای منتفی شدن قبولی در آزمون کارشناسی ارشد

ادامه مطلب

دستور موقت توقف اجرای رای منتفی شدن قبولی در آزمون کارشناسی ارشد

محاسبه مدت خدمت در جبهه در سابقه خدمت

محاسبه مدت خدمت در جبهه در سابقه خدمت

ادامه مطلب

محاسبه مدت خدمت در جبهه در سابقه خدمت

الزام سازنده به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

الزام سازنده به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

ادامه مطلب

الزام سازنده به ایفای تعهد مبنی بر احداث بنا

نمونه رای شکایت از سازمان تامین اجتماعی برای مستمری بازماندگان

نمونه رای شکایت از سازمان تامین اجتماعی برای مستمری بازماندگان

ادامه مطلب

نمونه رای شکایت از سازمان تامین اجتماعی برای مستمری بازماندگان

تاثیر تاخیر در تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بر حقوق بازنشستگی

تاثیر تاخیر در تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بر حقوق بازنشستگی

ادامه مطلب

تاثیر تاخیر در تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بر حقوق بازنشستگی

جریمه اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی

جریمه اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی

ادامه مطلب

جریمه اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی

الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت

الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت

ادامه مطلب

الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت