وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

مقالات تخصصی محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

برای مشاهده ایام سابقه تدریس سربازان معلم حق التدریس ادامه مطلب را کلیک کنید
ایام سابقه تدریس سربازان معلم حق التدریس

ادامه مطلب وکیل

ایام سابقه تدریس سربازان معلم حق التدریس

برای مشاهده تاثیر تعیین حریم بر حقوق مالکانه املاک و اراضی ادامه مطلب را کلیک کنید
تاثیر تعیین حریم بر حقوق مالکانه املاک و اراضی

ادامه مطلب وکیل

تاثیر تعیین حریم بر حقوق مالکانه املاک و اراضی

برای مشاهده چگونگی صدور پروانه ساخت و ساز در باغات ادامه مطلب را کلیک کنید
چگونگی صدور پروانه ساخت و ساز در باغات

ادامه مطلب وکیل

چگونگی صدور پروانه ساخت و ساز در باغات

برای مشاهده شکایت از شهرداری بابت عدم صدور پایان کار ادامه مطلب را کلیک کنید
شکایت از شهرداری بابت عدم صدور پایان کار

ادامه مطلب وکیل

شکایت از شهرداری بابت عدم صدور پایان کار

برای مشاهده مزایای استخدامی برای فرزندان جانبازان ۷۰ درصد به بالا ادامه مطلب را کلیک کنید
مزایای استخدامی برای فرزندان جانبازان ۷۰ درصد به بالا

ادامه مطلب وکیل

مزایای استخدامی برای فرزندان جانبازان ۷۰ درصد به بالا

برای مشاهده تاثیر عدم پرداخت عوارض در صدور پایانکار ادامه مطلب را کلیک کنید
تاثیر عدم پرداخت عوارض در صدور پایانکار

ادامه مطلب وکیل

تاثیر عدم پرداخت عوارض در صدور پایانکار

برای مشاهده تاثیر سوابق غیردولتی در حقوق باز نشستگی ادامه مطلب را کلیک کنید
تاثیر سوابق غیردولتی در حقوق باز نشستگی

ادامه مطلب وکیل

تاثیر سوابق غیردولتی در حقوق باز نشستگی

برای مشاهده شرایط شکایت شرکتهای خصوصی علیه یکدیگر در دیوان عدالت اداری ادامه مطلب را کلیک کنید
شرایط شکایت شرکتهای خصوصی علیه یکدیگر در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب وکیل

شرایط شکایت شرکتهای خصوصی علیه یکدیگر در دیوان عدالت اداری

برای مشاهده شکایت از شهرداری مناطق تهران در دادگاه بابت ایراد خسارت ادامه مطلب را کلیک کنید
شکایت از شهرداری مناطق تهران در دادگاه بابت ایراد خسارت

ادامه مطلب وکیل

شکایت از شهرداری مناطق تهران در دادگاه بابت ایراد خسارت

برای مشاهده تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور ادامه مطلب را کلیک کنید
تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور

ادامه مطلب وکیل

تاثیر ابطال مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت از زمان صدور