محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص دیوان عدالت ، با تقدیم هرآنچه که در زمان طولانی با تجربه و دانش به دست آوردم به شما در کلیه دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری ، اعم از شکایت از آرای کمیسیونهای ماده 100 شهرداری در باب تخلفات ساختمانی ، شکایت از عوارض شهرداری موضوع مصوبات شورای شهر و کمیسیون ماده 77 شهرداری ، الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت ، کلیه امور...

وکیل تخصصی امور شهرداری

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری

محمد رضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری

مقالات ما

تاثیر اعلام معدل غیر واقعی داوطلب در صدور مدرک تحصیلی

تاثیر اعلام معدل غیر واقعی داوطلب در صدور مدرک تحصیلی

ادامه مطلب

تاثیر اعلام معدل غیر واقعی داوطلب در صدور مدرک تحصیلی

دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اخراج دانشجو

دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اخراج دانشجو

ادامه مطلب

دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اخراج دانشجو

دستور موقت مبنی بر توقف اخراج کارمند با ۱۵ یا ۲۰ سال سابقه

دستور موقت مبنی بر توقف اخراج کارمند با ۱۵ یا ۲۰ سال سابقه

ادامه مطلب

دستور موقت مبنی بر توقف اخراج کارمند با ۱۵ یا ۲۰ سال سابقه

وکیل برای  شکایت از کمیسیون ماده 100 اردبیل

وکیل برای شکایت از کمیسیون ماده 100 اردبیل

ادامه مطلب

وکیل برای شکایت از کمیسیون ماده 100 اردبیل

مصوبه جدید هیات وزیران به عنوان دلیل جدید در اعاده دارسی دیوان عدالت

مصوبه جدید هیات وزیران به عنوان دلیل جدید در اعاده دارسی دیوان عدالت

ادامه مطلب

مصوبه جدید هیات وزیران به عنوان دلیل جدید در اعاده دارسی دیوان عدالت

مقررات دریافت عوارض شهرداری بابت تمدید پروانه ساخت

مقررات دریافت عوارض شهرداری بابت تمدید پروانه ساخت

ادامه مطلب

مقررات دریافت عوارض شهرداری بابت تمدید پروانه ساخت

نحوه صحیح اعتراض به عدم احراز صلاحیت عمومی شرکت کننده در کنکور

نحوه صحیح اعتراض به عدم احراز صلاحیت عمومی شرکت کننده در کنکور

ادامه مطلب

نحوه صحیح اعتراض به عدم احراز صلاحیت عمومی شرکت کننده در کنکور

شرایط تایید مدرک تحصیلی کاردانی آزمون جامع دارندگان مدرک معادل

شرایط تایید مدرک تحصیلی کاردانی آزمون جامع دارندگان مدرک معادل

ادامه مطلب

شرایط تایید مدرک تحصیلی کاردانی آزمون جامع دارندگان مدرک معادل

شرایط تایید آرای هیات مرکزی گزینش در دیوان عدالت اداری

شرایط تایید آرای هیات مرکزی گزینش در دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

شرایط تایید آرای هیات مرکزی گزینش در دیوان عدالت اداری

مرجع شکایت از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

مرجع شکایت از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

ادامه مطلب

مرجع شکایت از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

مجازات احداث بنای غیر مجاز در خارج از حریم شهر

مجازات احداث بنای غیر مجاز در خارج از حریم شهر

ادامه مطلب

مجازات احداث بنای غیر مجاز در خارج از حریم شهر

نمونه رای ابطال کاربری آموزشی در ملک مسکونی

نمونه رای ابطال کاربری آموزشی در ملک مسکونی

ادامه مطلب

نمونه رای ابطال کاربری آموزشی در ملک مسکونی

وضعیت شمول حق بیمه تامین اجتماعی نسبت به معاملات خدماتی

وضعیت شمول حق بیمه تامین اجتماعی نسبت به معاملات خدماتی

ادامه مطلب

وضعیت شمول حق بیمه تامین اجتماعی نسبت به معاملات خدماتی

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بدون سند رسمی مالکیت

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بدون سند رسمی مالکیت

ادامه مطلب

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بدون سند رسمی مالکیت

الزام به اعمال مدرک تحصیلی در حکم کار گزینی در دیوان عدالت

الزام به اعمال مدرک تحصیلی در حکم کار گزینی در دیوان عدالت

ادامه مطلب

الزام به اعمال مدرک تحصیلی در حکم کار گزینی در دیوان عدالت

تفاوت تخلف اداری کارمند با جرم

تفاوت تخلف اداری کارمند با جرم

ادامه مطلب

تفاوت تخلف اداری کارمند با جرم

وکیل متخصص شکایت از شهرداری کرمان

وکیل متخصص شکایت از شهرداری کرمان

ادامه مطلب

وکیل متخصص شکایت از شهرداری کرمان

تعیین دقیق قانون استخدامی خاص حاکم بر قرارداد

تعیین دقیق قانون استخدامی خاص حاکم بر قرارداد

ادامه مطلب

تعیین دقیق قانون استخدامی خاص حاکم بر قرارداد

شرایط احراز جانبازی مصدومین با مواد منفجره در بنیاد شهید

شرایط احراز جانبازی مصدومین با مواد منفجره در بنیاد شهید

ادامه مطلب

شرایط احراز جانبازی مصدومین با مواد منفجره در بنیاد شهید

شرایط تملک ملک اشخاص برای طرحهای عمومی

شرایط تملک ملک اشخاص برای طرحهای عمومی

ادامه مطلب

شرایط تملک ملک اشخاص برای طرحهای عمومی