شرایط تایید مدرک تحصیلی کاردانی آزمون جامع دارندگان مدرک معادل

شرایط تایید مدرک تحصیلی کاردانی آزمون جامع دارندگان مدرک معادل

ادامه مطلب

شرایط تایید مدرک تحصیلی کاردانی آزمون جامع دارندگان مدرک معادل

مراحل جذب اعضای هیات علمی در دانشگاهها

مراحل جذب اعضای هیات علمی در دانشگاهها

ادامه مطلب

مراحل جذب اعضای هیات علمی در دانشگاهها

تاثیر اعلام معدل غیر واقعی داوطلب در صدور مدرک تحصیلی

تاثیر اعلام معدل غیر واقعی داوطلب در صدور مدرک تحصیلی

ادامه مطلب

تاثیر اعلام معدل غیر واقعی داوطلب در صدور مدرک تحصیلی

مرجع اعتراض به رای کمیته انضباطی دانشگاه ها

مرجع اعتراض به رای کمیته انضباطی دانشگاه ها

ادامه مطلب

مرجع اعتراض به رای کمیته انضباطی دانشگاه ها

نحوه اعتراض به اعلام عدم صلاحیت عمومی داوطلب کنکور

نحوه اعتراض به اعلام عدم صلاحیت عمومی داوطلب کنکور

ادامه مطلب

نحوه اعتراض به اعلام عدم صلاحیت عمومی داوطلب کنکور

گرفتن شهریه از دانشجویان روزانه توسط دانشگاههای دولتی

گرفتن شهریه از دانشجویان روزانه توسط دانشگاههای دولتی

ادامه مطلب

گرفتن شهریه از دانشجویان روزانه توسط دانشگاههای دولتی

نمونه دادخواست ها