مجازات شرکت در آزمون سراسری به جای داوطلب اصلی

مجازات شرکت در آزمون سراسری به جای داوطلب اصلی

ادامه مطلب

مجازات شرکت در آزمون سراسری به جای داوطلب اصلی

مجازات همراه داشتن موبایل وهندزفری در آزمون سراسری

مجازات همراه داشتن موبایل وهندزفری در آزمون سراسری

ادامه مطلب

مجازات همراه داشتن موبایل وهندزفری در آزمون سراسری

نحوه ابطال رای هیات رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری در دیوان عدالت

نحوه ابطال رای هیات رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری در دیوان عدالت

ادامه مطلب

نحوه ابطال رای هیات رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری در دیوان عدالت

نمونه رای ابطال تکلیف داوطلب به آزمون جدید در برخی دروس

نمونه رای ابطال تکلیف داوطلب به آزمون جدید در برخی دروس

ادامه مطلب

نمونه رای ابطال تکلیف داوطلب به آزمون جدید در برخی دروس