رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بابت تاثیر ازدواج مجدد همسر شهید در حقوق دریافتی آن

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بابت تاثیر ازدواج مجدد همسر شهید در حقوق دریافتی آن

ادامه مطلب

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بابت تاثیر ازدواج مجدد همسر شهید در حقوق دریافتی آن

نمونه رای دیوان عدالت درباره تایید سابقه حضور در جبهه

نمونه رای دیوان عدالت درباره تایید سابقه حضور در جبهه

ادامه مطلب

نمونه رای دیوان عدالت درباره تایید سابقه حضور در جبهه

تاثیر احراز جانبازی پس از بازنشستگی

تاثیر احراز جانبازی پس از بازنشستگی

ادامه مطلب

تاثیر احراز جانبازی پس از بازنشستگی

نحوه شکایت از تصمیمات کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان

نحوه شکایت از تصمیمات کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان

ادامه مطلب

نحوه شکایت از تصمیمات کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان

مزایای استخدامی برای فرزندان جانبازان ۷۰ درصد به بالا

مزایای استخدامی برای فرزندان جانبازان ۷۰ درصد به بالا

ادامه مطلب

مزایای استخدامی برای فرزندان جانبازان ۷۰ درصد به بالا

مزایای استخدامی برای جانبازان

مزایای استخدامی برای جانبازان

ادامه مطلب

مزایای استخدامی برای جانبازان

مبدا پرداخت حقوق از کار افتادگی کلی جانبازان

مبدا پرداخت حقوق از کار افتادگی کلی جانبازان

ادامه مطلب

مبدا پرداخت حقوق از کار افتادگی کلی جانبازان

تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد

تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد

ادامه مطلب

تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد

مرجع صالح رسیدگی به تعیین درصد جانبازی

مرجع صالح رسیدگی به تعیین درصد جانبازی

ادامه مطلب

مرجع صالح رسیدگی به تعیین درصد جانبازی

شرایط عنوان شهید در خصوص فوت شوندگان مناطق آلوده به مین

شرایط عنوان شهید در خصوص فوت شوندگان مناطق آلوده به مین

ادامه مطلب

شرایط عنوان شهید در خصوص فوت شوندگان مناطق آلوده به مین

نحوه احراز جانبازی مجروحین در مناطق جنگی با مواد منفجره

نحوه احراز جانبازی مجروحین در مناطق جنگی با مواد منفجره

ادامه مطلب

نحوه احراز جانبازی مجروحین در مناطق جنگی با مواد منفجره

شرایط احراز جانبازی مصدومین با مواد منفجره در بنیاد شهید

شرایط احراز جانبازی مصدومین با مواد منفجره در بنیاد شهید

ادامه مطلب

شرایط احراز جانبازی مصدومین با مواد منفجره در بنیاد شهید

حقوق وراث قانونی شهدا و مفقودین دارای بیش از یک شهید یا مفقود الاثر

حقوق وراث قانونی شهدا و مفقودین دارای بیش از یک شهید یا مفقود الاثر

ادامه مطلب

حقوق وراث قانونی شهدا و مفقودین دارای بیش از یک شهید یا مفقود الاثر

محاسبه مدت خدمت در جبهه در سابقه خدمت

محاسبه مدت خدمت در جبهه در سابقه خدمت

ادامه مطلب

محاسبه مدت خدمت در جبهه در سابقه خدمت

مرجع حل اختلاف در احراز جانبازی اشخاص

مرجع حل اختلاف در احراز جانبازی اشخاص

ادامه مطلب

مرجع حل اختلاف در احراز جانبازی اشخاص

نمونه دادخواست ها