مجازات همراه راننده حامل کالای قاچاق

در شاخه : تعزیرات حکومتی در آئینه مقررات و دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت درباره تعزیرات حکومتی


ابطال رای تعزیرات-اعتراض به رای تعزیرات-شکایت از تعزیرات در دیوان-نمونه رای بابت تعزیرات-وکیل با تجربه در تعزیرات-وکیل برای تعزیرات-وکیل تخصصی تعزیرات حکومتی-وکیل تعزیرات حکومتی-وکیل در امور تعزیرات

صرف حضور شاکی در معیت راننده نفتکش دلیلی بر مباشرت یا معاونت وی در ارتکاب بزه عرضه سوخت خارج از شبکه نبوده و نیازمند تحقیق و بررسی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 523/91/32

رای دیوان

نظر به محتویات پرونده و توجها به اینکه حسب محتویات پرونده راننده نفتکش که مبادرت به حمل نفت سفید برای روستای اوغلبیک سفلی نموده و بدون تحویل نفت مذکور به روستای مورد اشاره آن را در جای دیگری فروخته است فردی به نام (ح.الف) بوده که نامه شماره 830/9199_1390/10/17 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نیز حکایت از این امر دارد و صرف حضور شاکی در معیت راننده فوق الاشاره دلیل بر مباشرت یا معاونت نامبرده در ارتکاب بزه عرضه خارج از شبکه سوخت نمی باشد مگر اینکه دلایل قوی و قابل استنادی از جمله اظهارات خریداران سوخت مذکور مبنی بر اینکه شاکی در ارتکاب جرم مذکور مباشرت یا معاونت داشته اخذ شود با توجه به مراتب مذکور و به ‌کیفیت مطروحه شکایت شاکی وارد تشخیص و دادنامه معترض عنه را نقض می نمایند تا سازمان مشتکی عنه با رعایت مفاد دادنامه دیوان و سایر مقررات قانونی نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته اقدام نماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه سبزواری نژاد_ رشیدی

برای مطالعه نمونه ارای بیشتری در مورد تعزیرات حکومتی اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری09194504079


وکیل تخصصی تعزیرات حکومتی - وکیل تعزیرات حکومتی - وکیل برای تعزیرات حکومتی
مجازات همراه راننده حامل کالای قاچاق,صرف حضور شاکی در معیت راننده نفتکش دلیلی بر مباشرت یا معاونت وی در ارتکاب بزه عرضه سوخت خارج از شبکه نبوده و نیازمند تحقیق و بررسی است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها