صلاحیت دیوان در تعیین حریم و بستر رودخانه

در شاخه : نمونه آراء مربوط به حریم و بستر رودخانه و اماکن


تعیین حریم رودخانه-حریم بستر و رودخانه-حریم رودخانه-رای دیوان عدالت بابت حریم-مرجع تعیین حریم بستر-نحوه تعیین حریم رودخانه-نحوه شکایت از تعیین بستر-نمونه رای تعیین حریم-نمونه رای حریم رودخانه-وکیل پرونده های ملکی-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل شکایت از سازمانها-وکیل عدالت اداری

رسیدگی به اقدامات وزارت نیرو در ارتباط با تعیین حریم و بستر رودخانه ها خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

دادنامه : 9309970955300325 مورخ 1393/4/7

رای دیوان باتوجه رای شماره 1180_ 86/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به اقدامات وزارت نیرو در ارتباط با تعیین حریم و بستر رودخانه ها خارج از صلاحیت این مرجع اعلام داشته لذا در اجرای ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی اردبیل صادر می‌شود مفاد قرار به شرکت اعلام و پرونده به مرجع محترم ذی‌صلاح ارسال شود.

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری_ بشارتی فر

اینجا را کلیک نمائید تا نمونه آرای بیشتری در مورد حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


مرجع تعیین حریم رودخانه - تعیین بستر رودخانه - نمونه رای دیوان عدالت
شکایت از وزارت نیرو,رسیدگی به اقدامات وزارت نیرو در ارتباط با تعیین حریم و بستر رودخانه ها خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی