نحوه محاسبه سوابق خدمت مربیان مهد کودک های دولتی

در شاخه : نمونه آراء و مقررات مربوط به آموزش و پرورش


سابقه خدمت مربیان مهد-سوابق مربیان مهد کودک-وکیل ابطال مصوبات دولتی-وکیل شکایت کارمندان-وکیل عدالت اداری

مدت خدمت تمام وقت مربیان مهد کودک های دولتی صرف نظر از محل پرداخت حقوق جزء سنوات خدمت آنان احتساب خواهد شد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه :9209970900200192 مورخ 1392/02/30

رای دیوان

شاکیه به شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته از 71/7/1 لغایت 85/6/31 در اداره طرف شکایت به صورت مربی کودک اشتغال داشته و در سال 1390 به استخدام رسمی آزمایشی در آمده علیرغم واریز حق بیمه از73/1/1 لغایت 85/7/30 مشتکی عنه از احتساب دوران خدمت غیررسمی جزء سنوات رسمی خودداری می نماید لذا تقاضای رسیدگی دارد با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله مثبوت به شماره ...دفتر این شعبه نظر به اینکه کار کرد مشارالیها به عنوان مربی مهدکودک به دلالت گواهی رئیس آموزش و پرورش ناحیه 3 کرمانشاه به شرح برگ های 2 و 3 پرونده پیوسته دادخواست هفته‌ای 36 ساعت تمام وقت از سال تحصیلی 71 لغایت 83 بوده و مطابق گواهی برگ اول پرونده سازمان تامین اجتماعی از 73/1/1 لغایت 85/7/30 به صورت متوالی حق بیمه واریز گردیده که حکایت از خدمت در تمام فصول سال حتی تابستان دارد و مطابق ماده 151 قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها سازمان‌ها موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جز خدمت دولتی محسوب می گردد و به موجب رای وحدت رویه شماره 458 و 459_88/5/25 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری صرف خدمت تمام وقت مربیان مهد کودک های دولتی صرف نظر از محل پرداخت حقوق به عنوان سابقه دولتی تجویز نموده است بنابراین خواسته موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت مبنی بر احتساب مدت خدمت تمام وقت مشارالیها در مهدکودک دولتی به عنوان سنوات خدمت رسمی صادر و اعلام می گردد رای صادره به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 قطعی است. مستشاران شعبه 2 دیوان عدالت اداری مهدی لی _ حسینی طباطبایی

برای مطالعه نمونه آرای دیگری در این باره اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان عدالت - سوابق خدمت مربیان مهدکودک
نحوه احتساب سوابق مربیان مهد دولتی,مدت خدمت تمام وقت مربیان مهد کودک های دولتی صرف نظر از محل پرداخت حقوق جزء سنوات خدمت آنان احتساب خواهد شد.