نحوه صحیح طرح دعوی مطالبه بیمه بیکاری در دیوان عدالت

در شاخه : نحوه طرح صحیح شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری


بهترین وکیل دیوان عدالت-بیمه بیکاری-شکایت بابت بیمه بیکاری-طرح دعوی بیمه بیکاری-مقررات بیمه بیکاری-نحوه شکایت بیمه بیکاری

دعوای بیمه بیکاری پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوجه اداره کار است نه سازمان تامین اجتماعی .

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت ادادی در این خصوص تقدیم می گردد .

شماره دادنامه : 9109970901802806

رای دیوان

ما حصل خواسته شاکی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی بندر انزلی مطالبه مقرر بیمه بیکاری است نظر به محتویات پرونده و اینکه وفق مقررات قانونی بیمه بیکاری بر عهده اداره کار بوده و اینکه شکایت متوجه سازمان تامین اجتماعی بندر انزلی نبوده لذا مستندا به ماده 4 قانون بیمه بیکاری و ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد این رای مستندا به مواد 7و 13 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است .

رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری مستشار شعبه کرمی_شجاعی نوری

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات بیشتری در مورد بیمه بیکاری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


چگونگی شکایت برای بیمه بیکاری - شکایت برای بیمه بیکاری - وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری
نحوه صحیح طرح دعوی مطالبه بیمه بیکاری در دیوان عدالت,دعوای بیمه بیکاری پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوجه اداره کار است نه سازمان تامین اجتماعی .

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی