رای دیوان عدالت اداری در مورد قاچاق کالا

در شاخه : تعزیرات حکومتی در آئینه مقررات و دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت درباره تعزیرات حکومتی


اثبات شکایت در تعزیرات-بهترین وکیل دیوان عدالت-وکیل برای تعزیرات-وکیل تعزیرات حکومتی-وکیل کریمی-وکیل متخصص دیوان عدالت

مباشرت در ورود کالای قاچاق عدم دخالت در ورود کالاهای قاچاق و تحویل آنها با اخذ رسید موقت جهت حمل به مقصد از جمله دلایل اثبات عدم مباشرت در قاچاق کالا است..

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970902602813

رای دیوان

شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه تقاضای نقض رای شماره... صادره از شعبه ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی مستقر در گلوگاه شهید امامی استان اصفهان نموده است با عنایت به محتویات پرونده و مفاد لایحه جوابیه مشتکی‌عنه مثبوت به شماره... و با توجه به اینکه شاکی نقشی در  ورود کالاهای قاچاق نداشته و آنها را با اخذ رسید موقت تا صدور بارنامه جهت حمل به مقصد تحویل گرفته که در این خصوص لازم است از فرستنده و گیرنده تحقیقات لازم صورت پذیرد لذا بر این مبنا محکومیت شاکی به عنوان مباشرت در قاچاق کالاهای مزبور موجه به نظر نمی‌رسد و انجام تحقیقات بیشتر ضرورت دارد و ضمن نقض رای معترض عنه رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع و احاله می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه قاسم زاده _حسینیان

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری در این مورد اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - شکایت از تعزیرات حکومتی
رای دیوان عدالت اداری در مورد قاچاق کالا,مباشرت در ورود کالای قاچاق عدم دخالت در ورود کالاهای قاچاق و تحویل آنها با اخذ رسید موقت جهت حمل به مقصد از جمله دلایل اثبات عدم مباشرت در قاچاق کالا است

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها