تبدیل وضعیت معلمین حق التدریسی در آموزش و پرورش

در شاخه : نمونه آراء و مقررات مربوط به آموزش و پرورش


استخدام معلمین حق التدریسی-تبدیل وضعیت معلمین-شرایط تبدیل وضعیت معلمین-معلمین حق التدریسی-وضعیت معلمین حق التدریسی-وکیل پایه یک دیوان عدالت-وکیل دعاوی دیوان عدالت

تبدیل وضعیت وفق قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین به موجب ماده 1 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی در آموزش و پرورش مصوب 88 دولت مکلف به استخدام معلمین واجد شرایط ظرف پنج سال گردیده و هنگامی که هنوز مهلت قانونی انجام وظیفه 5 سال به اتمام نرسیده امکان شکایت از دولت وجود ندارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 593/91/2

رای دیوان

شاکی اعلام داشته است از سال تحصیلی 81 لغایت 91 با مدرک تحصیلی لیسانس به عنوان معلم حق التدریس مربی پیش دبستانی در اداره طرف شکایت در مقطع پیش دبستانی خدمت نمود لیکن مشتکی عنه از استخدام رسمی نامبرده خودداری می نماید و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله ثبت شده به شماره 1595_ 91/6/1 دفتر این شعبه نظر به اینکه به موجب ماده یک قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش مصوب 88 دولت مکلف به استخدام معلمین حق التدریس و آموزشیاران واجد شرایط ظرف پنج سال گردیده است بنابراین به دلیل عدم انقضای مدت 5 سال مهلت قانونی جهت جذب نیروهای حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش در وضعیت کنونی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 2 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مهدوی_حسینی طباطبایی

اینجا را کلیک نمائید تا نمونه های بیشتری از آراء در امور آموزش و پرورش را بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


تبدیل وضعیت معلمین - تبدیل وضعیت معلمین حق التدریس - شرایط تبدیل وضعیت معلمین
تبدیل وضعیت معلمین حق التدریسی در آموزش و پرورش,تبدیل وضعیت وفق قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین به موجب ماده 1 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی در آموزش و پرورش مصوب 88 دولت مکلف به استخدام معلمین واجد شرایط ظرف پنج سال گردیده و هنگامی که هنوز مهلت قانونی انجام وظیفه 5 سال به اتمام نرسیده امکان شکایت از دولت وجود ندارد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی