دستور موقت توقف اجرای رای منتفی شدن قبولی در آزمون کارشناسی ارشد

در شاخه : نمونه آرای دستور موقت دیوان عدالت اداری


بهترین وکیل دیوان عدالت-دستور موقت-دستور موقت دیوان عدالت-دیوان عدالت اداری-نمونه رای دستور موقت-وکالت در دیوان عدالت-وکیل پایه یک دیوان-وکیل تهران در دیوان-وکیل دستور موقت دیوان عدالت

توقف اجرای رای هیات تخلفات آزمون های سراسری مبنی بر کان لم یکن شدن قبولی در آزمون کارشناسی ارشد با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسر بودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن حائز شرایط صدور دستور موقت است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 910167/1

رای دیوان

با توجه به سوابق و مدارک موجود نظر به اینکه اجرای رای مورخ 495_90/12/20 هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری مستقر در سازمان سنجش و آموزش کشور موجب ورود خسارت به شاکی می گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است لذا به تجویز ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 85/3/9 مجلس شورای اسلامی دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرای موضوع خواسته نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد قرار صادره قطعی است.

دادرس شعبه 11 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مومنی _مولابیگی

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری در مورد دانشجویان اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - دستور موقت قبولی کارشناسی ارشد
دستور موقت توقف اجرای رای منتفی شدن قبولی در آزمون کارشناسی ارشد,توقف اجرای رای هیات تخلفات آزمون های سراسری مبنی بر کان لم یکن شدن قبولی در آزمون کارشناسی ارشد با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسر بودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن حائز شرایط صدور دستور موقت است.