صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ابطال آگهی ثبتی

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد ثبت


ابطال آگهی ثبتی-بهترین وکیل دیوان عدالت-شکایت از اداره ثبت-شکایت بابت ثبت آگهی-نحوه ابطال آگهی ثبتی-وکیل دیدان عدالت-وکیل شکایت از اداره ثبت-وکیل شکایت از ثبت-وکیل عدالت اداری

اقدام اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در خصوص آگهی تصمیم جلسه مجمع انجمن خوشنویسان به جهت عدم رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه مغایر با قانون بوده و ابطال می‌شود.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده:900610/1

رای دیوان

وکیل شکات فوق الذکر که از اعضای شورای عالی انجمن خوشنویسان می باشند به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته تعداد اقلیت از اعضای شورای عالی خوشنویسان با تشکیل جلسه مجمع بدون رعایت مواد اساسنامه اقدام به اتخاذ تصمیم نموده و تقاضای ثبت و آگهی آن را از اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد نموده اند سازمان مذکور بدون رعایت قوانین و مقررات نسبت به ثبت و آگهی آن اقدام کرده است لذا به شرح خواسته معترض و تقاضای رسیدگی نموده است که پس از بررسی محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه واصله از اداره طرف شکایت نظر به اینکه بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور که به شماره 30171 مورخ 1390/2/25 به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شده است در ثبت و آگهی تصمیم مجمع قوانین و مقررات رعایت نشده است و همچنین با توجه به اینکه به موجب ماده 17 اساسنامه انجمن خوشنویسان حضور کلیه اعضای شورای عالی اعم از اینکه در مجمع دارای حق رای باشند یا نباشند در جلسه الزامی است و طبق بند الف ماده 21 اساسنامه مذکور تصمیم گیری مجمع با معرفی یک عضو انتصابی با معرفی نامه از وزارت ارشاد باید صورت گیرد که در ما نحن فیه دلیلی بر رعایت تشریفات فوق در تشکیل مجمع ملحوظ نیست و از طرفی در ماده 3 اساسنامه یاد شده مرکز تصمیمات و اداره امور انجمن تهران شده است حال آنکه محل تشکیل مجموعه یاد شده در شهر رشت بوده است وزارت ارشاد نیز طی نامه شماره 20204/س/75 مورخ 89/8/9 خطاب به اداره کل ثبت شرکتها ثبت هرگونه تغییرات در انجمن مذکور را منوط به تایید هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی اعلام نموده و ضمن تاکید بر عدم حضور کلیه اعضای شورای عالی تقاضای خودداری از ثبت تصمیم مجمع را نموده است لیکن اداره خوانده علی‌رغم تذکر اولیه کارشناس مربوط مبنی بر عدم قابلیت ثبت تصمیم مذکور حسب گزارش سازمان بازرسی مبادرت به ثبت و آگهی تصمیم یادشده نموده است بنابراین با توجه به مراتب فوق خواسته موجه تشخیص و حکم ابطال و لغو اثر از آگهی شماره 34692/ت/312 مورخ 89/11/27 منتشره در روزنامه رسمی مورخ 89/12/10 صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مومنی _مولابیگی

برای مطالعه نمونه های بیشتری از آراء دیوان عدالت اداری در امور ثبتی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_09194504079


نحوه ابطال آگهی ثبتی - مرجع شکایت از آگهی ثبتی - شکایت از آگهی ثبتی در دیوان عدالت
صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ابطال آگهی ثبتی,اقدام اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در خصوص آگهی تصمیم جلسه مجمع انجمن خوشنویسان به جهت عدم رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه مغایر با قانون بوده و ابطال می‌شود.