اعتراض به نحوه محاسبه حقوق گمرکی

در شاخه : نمونه آراء و مقررات مربوط به گمرک در دیوان عدالت


بهترین وکیل دیوان عدالت-دیوان عدالت اداری-وکیل تخصصی عدالت اداری-وکیل تهران در دیوان-وکیل دعاوی گمرکی-وکیل دیوان عدالت-وکیل کمیسبونهای دولتی

نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به نحوه محاسبه حقوق گمرکی

رای دیوان

از آنجایی که شاکی مدعی گردیده گمرک بی جهت از بند الف ماده 121 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی قدیم عدول نموده و به بند ج آن ارزش کالا را محاسبه کرده است و مشتکی عنه طی لایحه تقدیمی و همچنین مدارک ابرازی صریحا اعلام داشته است که در خصوص تعیین قیمت کالاهای شاکی بند الف ماده 121 آیین‌نامه استنادی با توجه به وجود سوابق رعایت گردیده و به هیچ عنوان به بنده ج مراجعه نشده است و از طرفی با توجه به اینکه شاکی در خصوص ادعای مطروحه هیچگونه دلیلی ارائه نداده بنابر این شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.

برای مطالعه نمونه های بیشتری از آراء دیوان عدالت اداری در امور گمرکی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری 09194504079


وکالت تخصصی شهرداری - وکیل امور تخلفات اداری - وکیل تهران در دیوان عدالت
نمونه رای در مورد گمرک,دیوان عدالت اداری مرجع اعتراض به تصمیمات کمیسیونهای گمرکی و تصمیمات آن می باشد.