شرایط معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت حق بیمه

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد مطالبات تامین اجتماعی - مقررات مربوط به تامین اجتماعی


شرایط معافیت پرداخت بیمه-قانون معافیت حق بیمه-معافیت برای حق بیمه-مقررات معافیت حق بیمه-نحوه معافیت حق بیمه-وکیل پایه یک دیوان-وکیل تخصصی بیمه-وکیل دعاوی بیمه ای-وکیل دیوان عدالت-وکیل شکایت از بیمه-وکیل شکایت از سازمانها

واحدهای تولیدی که در محل خود اقدام به ساخت و فروش کالا می نمایند از پرداخت حق بیمه معاف می باشند.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970901703250 مورخ 1391/11/8

رای دیوان

شاکی شرکت..... طی دادخواست نسبت به حق بیمه مورد مطالبه و نامه شماره..... و اجراییه شماره....... معترض و خواستار ابطال آن گردیده که با توجه به مجموع محتوای پرونده و لایحه جوابیه مدیر کل تامین اجتماعی استان خوزستان و مندرجات سابقه پیوست عمده اعتراض مدیر شرکت شاکی این است که این شرکت یک واحد تولیدی با دارا بودن سهمیه مجوزات کلی می باشد که به موجب قرارداد شماره......اقدام به فروش پیش ساخت تعدادی مخازن ذخیره مواد شیمیایی به شرکت در تهران می نماید که بر اساس مندرجات قرارداد مزبور حمل ساخت و تحویل موضوع قرارداد در این شرکت واقع در منطقه ویژه ماهشهر سایت 1 بوده است و بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی که اشعار می دارد واحد تولیدی که در محل خود اقدام به ساخت و فروش کالا می‌نماید از پرداخت بیمه معاف می باشد که این موضوع مورد توجه سازمان قرار گرفته نگرفته لذا با توجه به مراتب فوق پرونده نیاز به بررسی مجدد دارد و بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستندات مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی و 14 قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و ابطال رای هیات تشخیص بدوی مطالبات و طرح و بررسی در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات صادر و اعلام می گردد رای صادره به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه 17 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه رحیمی_ روحی

برای مطالعه نمونه آراء مشابه دیگر در این رابطه اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - بیمه واحدهای تولیدی
شرایط معافیت بیمه واحدهای تولیدی,واحدهای تولیدی که در محل خود اقدام به ساخت و فروش کالا می نمایند از پرداخت حق بیمه معاف می باشند.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی