تعریف باغ از منظر قوانین موضوعه

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها


وکیل تخصصی تغییر کاربری-وکیل تهران در تغییر کاربری-وکیل کیفری تغییر کاربری-وکیل متخصص تغییر کاربری

تعریف باغ چیست؟

برابر آیین‌نامه‌ها و... تعریف درج شده در بند (ت) فراز 11 ماده 1 قانون اصلاحی قانون اصلاحات  اراضی مصوب 1340/10/19 مورد قبول واقع شده و برای مساحت کمتر از یک هکتار همان حد نصاب درختان باید رعایت گردد و کمتر از 0/5 هکتار باغ تلقی نمی‌شود همچنین محصولات گلخانه ای اعم از تولید گل یا درختچه های زینتی و انواع محصولات سبزی و صیفی در رده محصولات باغی طبقه‌ بندی شده است متن قانون بدین قرار است:

( باغ میوه زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.

برای مطالعه مطالب بیشتر در مورد اراضی و باغها اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


تعریف باغ - مشخصات قانونی باغ چیست - تعریف باغ مطابق قانون
تعریف یاغ,وکیل متخصص تغییر کاربری باغ میوه زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله و در مورد درختان خرما و زیتون از پنجاه اصله کمتر نباشد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها