رای دادگاه بابت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها


نمونه رای-نمونه رای دادگاه-وکیل تهران در تغییر کاربری

نمونه رای دادگاه تعلیق اجرای مجازات تغییر کاربری

شماره پرونده 0536_94

در خصوص درخواست محکوم علیه......... و پیشنهاد قاضی اجرای احکام دادسرای شهرستان........... مبنی بر تعلیق مجازات جزای نقدی (تغییر کاربری ) لازم الاجرا در خصوص محکوم علیه.......... نظر به اینکه بزه موضوع پرونده از درجه 7 بوده و بیش از یک سوم مجازات را تحمل کرده است و نظر به جهات تخفیف در مورد مورد محکوم علیه از جهت وضع خواص محکوم علیه وضع اقتصادی مشارالیه و اجرای حکم قلع و قمع و پیش بینی اصلاح مرتکب توسط مقام محترم پیشنهاد دهنده و عدم وجود خلاف آن و فقدان سابقه کیفری موثر مثبوت یا اعلامی محکوم علیه سوابق مشمول ماده 25 قانون مجازات اسلامی موجبات اجابت درخواست موصوف فراهم بوده مستنداً به مواد 40_46_49_51_52_54 و 55 قانون مرقوم اجرای بقیه مجازات جزای نقدی محکوم علیه را به مدت 5 سال معلق می نماید و مقرر می دارد هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور این رای تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه 7 نگردد محکومیت تلقی وی بی اثر می شود و چنانچه مرتکب یکی از جرایم مذکور گردد پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر می‌نماید این رای قطعی است.

برای مطالعه نمونه آرای بیشتر در این خصوص اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079

این مطلب را هم بخوانید : جریمه دیوارکشی در باغ


نمونه رای - نمونه رای دادگاه - وکیل متخصص امور تغییر کاربری
تعلیق مجازات تغییر کاربری+وکیل تهران در تغییر کاربری نظر به اینکه بزه موضوع پرونده از درجه 7 بوده و در صورت تحمل بیش از یک سوم مجازات امکان تعلیق اجرای مجازات با رای دادگاه صادرکننده حکم قطعی وجود دادرد.