حدود صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی در رسیدگی به اختلافات قراردادهای خصوصی

در شاخه : تعزیرات حکومتی در آئینه مقررات و دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت درباره تعزیرات حکومتی


شکایت قرارداد در تعزیرات-وکیل برای تعزیرات حکومتی-وکیل تخصصی تعزیرات حکومتی-وکیل تعزیرات حکومتی-وکیل تعزیراتی

رسیدگی به تمامی اختلافات ناشی از قراردادها خارج از صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است و می بایست در محاکم عمومی دادگستری طرح گردد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970901400387 مورخ 1392/02/11

رای دیوان

شکایت شرکت شاکی دائر به اعتراض نسبت به رای صادره از شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی  بجنورد به شرح دادخواست تقدیمی است با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده شکایت وارد و درخور پذیرش است زیرا آنچه شاکی اداره کل پست در شکواییه اولیه تقدیمی مطرح کرده است تاخیر در انجام پروژه بر اساس موعد تعیین شده در قرارداد می‌باشد و در نامه ارسالی نیز تاکید نموده تحت عنوان گران‌فروشی شکایت ندارد که علی رغم آن شعبه بدوی اقدام به رسیدگی و صدور رای نسبت به آن نموده است مضافا اینکه اساس اختلاف حادث شده فی ما بین طرفین ناشی از قرارداد می‌باشد که پس از انجام تشریفات قانونی برگزاری مناقصه و اعلام قیمت متناسب انجام شده است و تمامی اختلافات مربوط به قرارداد ها می بایست در محاکم عمومی دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد همانگونه که در متن قرارداد منعقده فی مابین طرفین قید شده است لذا دادنامه معترض عنه از این حیث واجد ایراد بوده رای به نقض آن و رسیدگی در شعبه هم عرض صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه صباغی _شجاعی نوری

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری از دیوان عدالت اداری در امور تعزیرات حکومتی اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079

این نمونه را هم بخوانید : شرط محکومیت به مجازات قاچاق کالا


نمونه رای - نمونه رای دیوان - شکایت از قرارداد در تعزیرات
شکایت بابت قرارداد در تعزیرات حکومتی,در صورتی که منشاء اختلاف طرفین در خصوص کم فروشی و گرانفروشی و حتی تقلب در قرارداد بوده و اختلاف در مفاد قرارداد باشد بنابراین از نظر دیوان عدالت اداری موضوع و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی بوده و تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها