شرایط احراز جانبازی مصدومین با مواد منفجره در بنیاد شهید

در شاخه : شکایات مربوط به جانبازان و شهدا در دیوان عدالت اداری


جانبازی مهاجرین جنگ-شرایط احراز جانبازی-کریمی وکیل دیوان عدالت-مرجع احراز جانبازی-مصدومیت مهاجرین با مین-نحوه تعیین جانبازی

الزام به اجرای رای کمیسیون قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان...

1.منشا قانونی

بر اساس ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند مصوب 1372/6/9 و اصلاح آن مصوب 1389/5/31 آن دسته از مهاجران و کسانی که در مناطق جنگی به علت برخورد با مواد منفجره از قبیل نارنجک، مین، گلوله توپ و غیره معلول یا فوت شده یا می شوند حسب مورد در حکم جانباز یاشهید تلقی و طبق ضوابط بنیاد شهید و بنیاد جانبازان از حقوق و مزایای شهیدان و جانبازان جنگ تحمیلی برخوردار می شوند به موجب تبصره 1 قانون مذکور در صورتی که ثابت شود افراد موضوع این قانون به ضد انقلاب مشهور بوده از طریق کمیته امداد امام ره تحت پوشش قرار می گیرند لازم به ذکر است قبل از اصلاح قانون علاوه بر ضد انقلاب افراد مشهور به فساد اخلاقی و کسانی که بر اثر سهل انگاری خود یا بازماندگانش موجب انفجار باشند نیز مشمول حکم تبصره بودند که حذف شد.

تبصره 4 ماده واحده قانون چگونگی تشخیص موارد فوق را چنین بیان می کند مرجع تشخیص فوت معلولیت خسارت ضد انقلاب و عمد موضوع این قانون کمیسیون می باشد که بر طبق ضوابط بنیاد شهید و امور ایثارگران در فرمانداری های مربوطه با ترکیب :

1_ فرماندار به عنوان رئیس کمیسیون

2_ مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران

3_ ریاست اداره اطلاعات

4_ فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

5_ دادستان

6_ فرمانده هنگ مرزبانی یا مرزبان منطقه

7_ ریاست کمیته امداد امام خمینی ره

8_ پزشکی قانونی تشکیل و تصمیمات آن بر اساس آیین نامه قبلی ضمن عطف به ماسبق شدن قطعی از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و توسط رئیس کمیسیون به مبادی ذیربط ابلاغ می‌شود. رای کمیسیون مذکور مستند به تبصره 4 مذکور قطعی و لازم الاجرا است در صورت عدم اجرای این آراء از سوی بنیاد شهید ذینفع می تواند به استناد بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این دیوان اقامه دعوی کند.

برای مطالعه نمونه رای دیوان عدالت اداری در این مورد اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


مزایای آسیب دیدگان از مین - وکیل دعاوی دیوان عدالت - وکیل با تجربه دیوان عدالت
شرایط احراز جانبازی مصدومین با مواد منفجره در بنیاد شهید,آسیب دیدگان از مین‌های به جا مانده از دوران جنگ در صورت سهل انگاری حسب مورد در حکم جانباز یا شهید تلقی و از حقوق و مزایای شهیدان و جانبازان جنگ تحمیلی برخوردار می‌شوند.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها