الزام به اعمال مدرک تحصیلی در حکم کار گزینی در دیوان عدالت

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - اعمال مدرک تحصیلی کارمندان


شرط اعمال مدرک تحصیلی-وکیل امور استخدامی-وکیل امور دیوان عدالت-وکیل دعاوی استخدامی-وکیل دیوان عدالت-وکیل شکایت استخدامی

1.منشا قانونی

مدارک تحصیلی از جمله عواملی است که ارتقای جایگاه و امتیازات شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی را به همراه دارد به طور مثال ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مقرر می دارد کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر تحصیلات دوره های آموزشی و مهارت علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل 1000 و حداکثر 4500 امتیاز می باشد بهره مند می گردند حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد ( 75%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.

در مواردی که کارکنان دستگاه متبوعشان از اعمال مدرک ارائه شده در حکم کار گزینی آنها امتناع می‌کند مستند به بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طرح دعوا در این دیوان اقدام می نمایند.

خواسته

اصلاح حکم کارگزینی درخواست احتساب مدرک تحصیلی اخذ شده در حکم کارگزینی و پرداخت حقوق و مزایای معوقه.

ادعاها و دلایل ابرازی

شاکی شاکی کارمند رسمی ثبت اداره اسناد و املاک در تاریخ 91/7/19 موفق به اخذ مدرک کارشناسی فقه و حقوق گردیده است نیروی انسانی سازمان با توجه به یک بخشنامه صادره داخلی خودرو را حائز شرایط احتساب مدرک تحصیلی ندانسته و با این کار موجب تضییع حق و حقوق وی شده است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارد. استدلالات با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه اداره طرف شکایت نظر به اینکه گواهینامه موردنظر شاکی فقط مجوز انتصاب به پست های قابل تخصیص در رشته های شغلی کاردانی و کارشناسی بوده و تلقی گواهینامه مذکور به عنوان مدرک تحصیلی فاقد مجوز قانونی است و بخشنامه‌های شماره 2870/ق مورخ 64/4/28 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ونیز بخشنامه3838/ق مورخ 65/10/25 همان مرجع نیز موید همین امر است بنابراین شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد.

برگرفته از گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

برای مطالعه نمونه رای دیگری در این مورد اینجا را کلیک نمائیدد.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


شرایط اعمال مدرک تحصیلی کارمندان - تاثیر مدرک تحصلی در حقوق کارمندی - مزایای مدرک تحصیلی جدید کارمندان
الزام به اعمال مدرک تحصیلی در حکم کار گزینی در دیوان عدالت,در مواردی که کارکنان دستگاه متبوعشان از اعمال مدرک ارائه شده در حکم کار گزینی آنها امتناع می‌کند مستند به بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طرح دعوا در این دیوان اقدام می نمایند.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی