شرایط عنوان شهید در خصوص فوت شوندگان مناطق آلوده به مین

در شاخه : شکایات مربوط به جانبازان و شهدا در دیوان عدالت اداری


بنیاد شهید-بهترین وکیل عدالت اداری-محکومیت بنیاد شهید-مقررات بنیاد شهید-نحوه شکایت از بنیاد شهید-وکیل برای بنیاد شهید-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت

پاکسازی مناطق آلوده به مین از وظایف دولت بوده و سهل انگاری در ورود به منطقه ممنوعه که علائم هشدار دهنده نیز ندارد مانع احراز عنوان شهید نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 1463/91/26

رای دیوان

مورث شکات در تاریخ 79/12/29 در منطقه کنجاچم بر اثر انفجار مواد منفجره به جای مانده از دوران جنگ تحمیلی در حین کار فوت گردیده است اما کمیسیون در تاریخ 83/7/15 فوت وی را به علت تردد در منطقه ممنوعه میدان مین از سوی شاکی اعلام نموده است نظر به اینکه پاکسازی مناطق آلوده به مین گزارش شده از وظایف دولت بوده و در پرونده موجود هیچگونه آثاری از علائم هشدار دهنده و نشانه و سیم خاردار مبنی بر ممنوعه بودن منطقه وجود ندارد و صرف اعلام در لایحه دفاعیه مشتکی عنه مبنی بر وقوع حادثه در منطقه ممنوعه نمی‌تواند دلیل تضییع حق شاکی شود مضافا اینکه ورود به منطقه ممنوعه از مصادیق سهل انگاری می باشد که از قانون اصلاح ماده و تبصره قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجرین جنگ تحمیلی و کسانی که به مناطق جنگی مراجعه نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند سهل انگاری حذف شده است بنابراین بارد دفاعیات غیرموجه مشتکی عنه حکم به ابطال رای کمیسیون و الزام فرمانداری ایلام نسبت به معرفی شکات به بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت استفاده از حقوق و مزایای قانونی قانون مذکور صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری_ مستشاران شعبه قاسم زاده _خدایی_ حسینیان

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به امور اداری جانبازان و خانواده شهدا و ...اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_09194504079


وکیل امور شهرداری - بهترین وکیل ماده 100 - وکیل امور اداری
شرایط عنوان شهید در خصوص فوت شوندگان مناطق آلوده به مین,پاکسازی مناطق آلوده به مین از وظایف دولت بوده و سهل انگاری در ورود به منطقه ممنوعه که علائم هشدار دهنده نیز ندارد مانع احراز عنوان شهید نیست.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها