نحوه صحیح اعتراض به عدم احراز صلاحیت عمومی شرکت کننده در کنکور

در شاخه : نحوه طرح صحیح شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری


بهترین وکیل تخلفات کارمندان-بهترین وکیل هیات تخلفات-وکیل آزمون سراسری-وکیل برای تخلفات آزمون-وکیل پایه یک دیوان عدالت-وکیل تخلفات آزمون-وکیل تخلفات آزمون سراسری-وکیل در امور تخلفات-وکیل شکایت از آزمون-وکیل متخصص تخلفات آزمون-وکیل هیات تخلفات

در دعوی اعتراض به عدم احراز صلاحیت عمومی و اختصاصی شرکت کنندگان در کنکور سازمان سنجش خوانده ردیف دوم بوده مرجع ذیصلاح مربوطه که عدم احراز صلاحیت را به سازمان سنجش اعلام کرده می‌بایست در عداد خواندگان دعوا قرار گیرد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 902062/1

رای دیوان

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته علی رغم کسب رتبه و قبولی در آزمون کارشناسی ارشد 1389 از پذیرش و ثبت نام زیر خودداری شده است و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه علت عدم پذیرش و ثبت نام شاکی عدم احراز صلاحیت عمومی و اختصاصی نامبرده اعلام شده است که احراز این شرایط توسط مراجع ذی‌صلاح صورت می گیرد و ارتباطی به سازمان سنجش ندارد و سازمان طرف شکایت صرفاً جذب آزمون بوده و مکلف به کسب نظر مراجع ذی‌صلاح در احراز شرایط داوطلبان میباشد بنابراین در وضعیت کنونی تخلفی از مقررات از جانب طرف شکایت مشهود نبوده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مومنی_ مولابیگی

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری در امور گزینش اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


نمونه حکم - نمونه حکم دیوان - عدم صلاحیت داوطلب کنکور
مرجع اعتراض به عدم صلاحیت در کنکور,در دعوی اعتراض به عدم احراز صلاحیت عمومی و اختصاصی شرکت کنندگان در کنکور سازمان سنجش خوانده ردیف دوم بوده مرجع ذیصلاح مربوطه که عدم احراز صلاحیت را به سازمان سنجش اعلام کرده می‌بایست در عداد خواندگان دعوا قرار گیرد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی