مرجع صالح رسیدگی به تعیین درصد جانبازی

در شاخه : شکایات مربوط به جانبازان و شهدا در دیوان عدالت اداری


تعیین درصد جانبازی-شرایط احراز جانبازی-مرجع تعیین جانبازی-مشاوره تخصصی دعاوی دیوان-نحوه تعیین درصد جانبازی-وکالت تخصصی در دیوان-وکالت در دیوان-وکیل شکایت در دیوان-وکیل عدالت اداری

کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

رسیدگی دیوان به اعتراض از آرای کمیسیون رسیدگی مستقیم دیوان به حقوق اجتماعی و استخدامی جانبازان قبل از اخذ تصمیم کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان فاقد وجاهت قانونی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 993/91/26

رای دیوان

حسب تبصره 2 ماده 2 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 74/3/31 مرجع صالح رسیدگی به تقاضای تعیین درصد و یا هر مورد اختلافی در تشخیص و تطبیق جانبازی و نیز سایر موارد مربوط حقوق اجتماعی و استخدامی جانبازان از جمله خواسته شاکی و عدم اجرای قانون با کمیسیون موضوع ماده 16 قانون مارالذکر می باشد هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز حسب دادنامه شماره 256 مورخ 81/7/21 هرگونه رسیدگی قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده 16 قانون فوق الذکر را فاقد وجاهت قانونی دانسته و شکایت به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه قاسم زاده _حسینیان

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوطبه جانبازان و کمیسیون مربوط به آن اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری-09194504079


مرجع تعیین جانبازای - تعیین درصد جانبازی - شکایت ازرای کمیسیون جانبازی
کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان,رسیدگی دیوان به اعتراض از آرای کمیسیون رسیدگی مستقیم دیوان به حقوق اجتماعی و استخدامی جانبازان قبل از اخذ تصمیم کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان فاقد وجاهت قانونی است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها