نحوه شکایت از تصمیمات واحدهای دولتی مسئول پروژه های مسکن مهر

در شاخه : نحوه طرح صحیح شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری


شکایت از سازنده ملک-شکایت از مسکن مهر-مشاوره تخصصی دیوان عدالت-وکالت در دیوان عدالت-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل پرونده های ملکی-وکیل تخصصی عدالت اداری-وکیل دعاوی ملکی-وکیل شکایت از سازمانها-وکیل شکایت از مسکن مهر-وکیل قرارد پیش فروش-وکیل متخصص قرارداد مشارکت-وکیل و مشاوره دیوان عدالت

رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم واحد های دولتی مسئول پروژه های مسکن از جمله مسکن مهر در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9309970905600008 مورخ 1393/01/18

رای  دیوان

با عنایت به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه صرف نظر از صحت و سقم ادعای مشارالیه در خصوص اضافه شدن هزینه های ساخت مسکن مهر روز به روز و تغییر قیمت‌ها با شهرهای دیگر با توجه به اینکه اولاً دعوی متوجه طرفین شکایت مقرر و وزیر راه و شهرسازی نمی باشد ثانیاً شاکی با شرکت تعاونی مهر قرارداد داشته و رسیدگی به امور قراردادی از امور ترافعی و در صلاحیت محاکم دادگستری است و منطبق با آرای وحدت رویه به شماره های 59_ 71/4/30 و 33_75/2/29 و 197_ 679/20 و 228_91/4/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است علیهذا به استناد مراتب فوق الاشعار و ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبار و شایستگی دادگستری قم صادر و اعلام می نماید رای صادره به استناد ماده 65 قانون مرقوم ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه 1 دیوان عدالت اداری _آشورلو

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری ازدیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت این مرجع اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


وکیل دیوان عدالت اداری - وکیل متخصص شهرداری - وکیل کمیسیون ماده 100
وکیل متخصص تخلفات ساختمانی,رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم واحد های دولتی مسئول پروژه های مسکن از جمله مسکن مهر در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی