مسئول پرداخت جریمه های متعلق به ساختمان در صورت انتقال آن

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


شرایط پرداخت جریمه شهرداری-کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری-مشاوره تخصصی ماده ۱۰۰-وکیل برای ماده صد-وکیل پرونده های ماده 100-وکیل تخصصی ماده 100-وکیل تهران در ماده 100-وکیل دعاوی ماده ۱۰۰-وکیل شکایت از ماده صد-وکیل ماده 100-وکیل متخصص ماده صد

در صورت انتقال ساختمان دارای تخلف ساختمانی چه کسی مسئول پرداخت جریمه ها خواهد بود؟

برابر قانون شهرداری که مکررا از حق اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری توسط ذینفع یاد کرده است بنابراین پرداخت جریمه بر عهده ذینفع است و ذینفع نیز مالک فعلی می باشد علت این امر هم تعلق جریمه‌ها به ساختمان است به عبارت دیگر تعلیق جریمه قائم به شخص نیست بلکه قائم به ساختمانی است که در آن ضوابط رعایت نگردیده است همین عنصر قائم به شخص نبودن جرایم تخلفات ساختمانی موجب تمایز این دسته از مجازات ها از سایر مجازات ها و جرایم دارد زیرا در مسائل کیفری اصل به قائم به شخص بودن مجازات و کیفر حاکم است.

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری_09194504079


مسئول پرداخت جریمه ساختمانی - فروش ملک دارای جریمه شهرداری - وکیل متخصص کمیسیون ماده 100
مسئولیت خریدار در پرداخت جریمه شهرداری,برابر قانون شهرداری که مکررا از حق اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری توسط ذینفع یاد کرده است بنابراین پرداخت جریمه بر عهده ذینفع است و ذینفع نیز مالک فعلی می باشد