نمونه رای پایانکار قبل از پرداخت عوارض شهرداری

در شاخه : مجموعه مقررات و آرای مربوط کمیسیون ماده77 شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 77


اعتراض به عوارض شهرداری-09125253824-شکایت بابت پایانکار-عوارض و پایانکار شهرداری-نمونه رای بابت عوارض-نمونه رای عوارض شهرداری-نمونه رای کمیسیون ماده 77-وکیل تخصصی عوارض شهرداری-وکیل دعاوی عوارض شهرداری-وکیل شکایت از کمیسیون ماده 77-وکیل کمیسیون ماده ۷۷-وکیل ماده 77 شهرداری-وکیل متخصص عوارض شهرداری

نمونه رای پایانکار قبل از پرداخت عوارض شهرداری

اعطای پایان کار قبل از پرداخت عوارض یا رفع اختلاف در مورد عوارض تعیین شده فاقد وجاهت قانونی است.

در زیر نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970905100729 مورخ 1392/08/26

رای دیوان

با عنایت به اینکه اخذ عوارض پس از اتخاذ تصمیم کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 شهرداریها در خصوص تخلفات صورت گرفته منع قانونی ندارد و آرای وحدت رویه شماره های 83/587 مورخ 1383/11/25 و87/243مورخ 1387/04/11 و 87/434 و 433_432 مورخ 1387/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موعد این امر است لذا رای صادره از ناحیه شعبه 32 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه2493_1391/08/28 در پرونده که بدون توجه به مفاد آراء وحدت رویه مذکور صادر گردیده مبتنی بر اشتباه قانونی بوده و با عنایت به مراتب مذکور تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری بر مبنای نظریه کارشناسان اداره ماده 18 قانون مرقوم موجه تشخیص و با اختیار حاصله از ماده قانونی مرقوم ضمن نقض دادنامه مذکور در خصوص خواسته شاکی با عنایت به اینکه قبل از پرداخت عوارض قانونی صدور پایان کار وجاهت قانونی ندارد و ماده 100 قانون شهرداری ها و تبصره های آن نیز دلالت بر اعطای پایان کار بدون اخذ عوارض قانونی ندارد و همچنین صدور پایان کار قبل از پرداخت عوارض مغایر با ماده 77 قانون شهرداری ها می باشد زیرا چنانچه مالک مدعی اخذ عوارض به صورت غیر قانونی می باشد بایستی به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها مراجعه نماید و تا قبل از اتخاذ تصمیم کمیسیون مذکور و رفع اختلاف صدور پایان کار در تضاد با هدف مقنن در وضع ماده 77 مرقوم می‌باشد آرای وحدت رویه مذکور نیز دلالت بر این امر دارد لذا بنا به استدلال و استنادات مرقوم حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است. دادرس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه اشراقی_شریعت فر_جباری

برای مطالعه نمونه آرای دیگری در خصوص کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا را کلیک نمائید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نمونه رای دیوان عدالت درباره کمیسیون ماده 77 شهرداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079

این نمونه رای را هم بخوانید : مرجع صالح اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده 77


صدور پایانکار قبل از پرداخت عوارض - شکایت از شهرداری برای پایانکار - نمونه نامه اعتراض به عوارض شهرداری
پایانکار ملکی که بدهی عوارض دارد,ما بهترین و جدیدترین قوانین و روشهای کمک به شما در دعاوی اتان را می دانیم کافی است یک بار امتحان کنید و به ما تماس بگیرید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها