قدرالسهم شهرداری از تفکیک زمین

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت بابت شکایت علیه شهرداری


حق تفکیک شهرداری09125253824-سهم شهرداری از تفکیک اراضی-قدر السهم شهرداری از تفکیک زمین-شرایط تفکیک اراضی-شکایت بابت افراز-مقررات تفکیک اراضی-نحوه درخواست تفکیک و افراز-وکالت تخصصی شهرداری-وکیل برای دعاوی شهرداری-وکیل تخصصی شهرداری-وکیل دیوان عدالت در تهران-وکیل شکایت از شهرداری-وکیل شکایت شهرداری-وکیل شهرداری در تهران-نحوه تفکیک املاک در حریم-مرجع افراز املاک-بهترین وکیل شهرداری

قدرالسهم شهرداری از تفکیک زمین

طبق اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها در صلاحیت ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و شهرداری در این خصوص فاقد صلاحیت است.

شماره دادنامه : 9109970905100730 تاریخ : 1391/10/27

رای شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت م ف از شهرداری ایلام مبنی بر الزام شهرداری به تفکیک ملک و صدور پروانه احداث بنا نظر به اینکه قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 متضمن تبیین صلاحیت ادارات ثبت اسناد و املاک در رسیدگی به تقاضای تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها از سوی مالکین بوده تا آن مرجع عمل تفکیک و افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهد که قبلا به تایید شهرداری مربوطه رسیده باشد بنابراین شهرداری خوانده دعوی صلاحیت قانونی برای تفکیک را نداشته به همین علت دعوی متوجه این مرجع نمی باشد و در خصوص خواسته دیگر شاکی دال بر صدور پروانه ساختمانی هرچند از حیث قانونی پس از احراز عدم اجرای طرح توسط شهرداری حق برخورداری از اخذ پروانه مرقوم برای مالکین پس از انقضای مواعد قانونی پیش بینی شده است اما استیفای چنین حکمی با عنایت به منظور مقنن در ماده 100 قانون شهرداری مستلزم رعایت شروط قانونی از جمله تفکیک ملک برابر قانون فوق الاشعار میباشد و لذا چون این امر صورت نگرفته در نتیجه صدور پروانه ساختمانی در حال حاضر امکان پذیر نبوده و الزام دستگاه خوانده به اجابت خواسته از وجاهت قانونی برخوردار نیست بنابراین دادنامه صادره از شعبه محترم 29 مبنی بر ورود شکایت مغایر با موازین قانونی ذکر شده تشخیص و با استناد به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن نقض آن قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری _مستشاران

شعبه اشراقی_ یاورزاده _درزی رامندی _دلاوری_ شریعت فر

دانستن مطالب بیشتر در این مورد اینجا را کلیک کنید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نمونه رای دیوان عدالت درباره سهم شهرداری از تفکیک زمین

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : وظایف پلیس ساختمان در تخلفات ساختمانی


حق تفکیک شهرداری09125253824 - سهم شهرداری از تفکیک اراضی - قدر السهم شهرداری از تفکیک زمین
نمونه رای شکایت از شهرداری بابت تفکیک اراضی,به روزترین و جدیدترین نمونه آراء و قوانین مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری را را از ما بخواهید09125253824

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها