انواع تخلفات ساختمانی مطابق قانون شهرداری

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - مجموعه مقررات در مورد تخلفات شهری


نمونه متن اعتراض به رای کمیسیون ماده 100-مهلت پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100-قیمت هر متر خلافی ساختمان در شهرستان-نمونه رای تخلفات ساختمانی-وکیل برای تخلفات ساختمانی-وکیل برای شهرداری-وکیل تهران در امور شهرداری--وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری-وکیل متخصص تخلفات ساختمانی-وکیل متخصص در شهرداری

انواع تخلفات ساختمانی مطابق قانون شهرداری

1.بنای فاقد پروانه : به هرگونه ساخت و سازی که فاقد مجوز کتبی از مرجع صدور پروانه باشد بنای فاقد پروانه گفته می شود حتی اگر مراحل صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض نیز توسط مودی انجام گرفته باشد لیکن مبادرت به اخذ پروانه ننموده باشد و شروع به احداث ساختمان خود نماید باز هم اطلاق بدون پروانه به آن ساختمان تسری دارد حسب قانون چنانچه پلاکی فاقد پلاک ثبتی باشد و در آن ملک اقدام به احداث بنای غیرمجاز شده باشد نداشتن سند مالکیت مانع رسیدگی و طرح موضوع در این کمیسیون مربوطه نمی گردد.

2. تخلف اضافه بنا در منطقه مسکونی و تجاری : در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و تجاری و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد که در تعیین قیمت اعیانی آن تاثیرگذار است تعیین و مرجع صدور مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید درصورتی که ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری کند مرجع صدور مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

3. عدم احداث پارکینگ عدم احداث پارکینگ در شهر ها بر اساس بندهای ذیل ماده 100 قانون شهرداری ها از انواع تخلفات ساختمانی محسوب می گردد ولی در خارج از حریم مصوب شهرها به دلیل نبود قانون و ابتر بودن آن قابل اقدام و طرح در کمیسیون ماده 99 نمی باشد. در هر حال با توجه به روند رو به رشد روستاها در سنوات آتی و احتمال تبدیل وضعیت به شهر مرجع صدور حتی المقدور میبایستی در هنگام صدور پروانه تامین پارکینگ را در دستور کار قرار داده و در پروانه درج نماید در این صورت عدم احداث و تامین پارکینگ مسقف از مصادیق تخلف بوده و قابل طرح در کمیسیون مربوطه خواهد بود.

4. تجاوز به معابر و عدم رعایت اصول فنی در مورد تجاوز به معابر مالکین موظفند هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنماید در صورتی که بر خلاف پروانه یا بدون پروانه تجاوز در این مورد انجام گیرد مرجع صدور پروانه مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ارسال نماید.

5. تخلف مهندس ناظر مهندس ناظر ساختمان باکلوفن نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که مسئولیت آنها احداث می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبه فنی زمین آن را نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نماینده اگر مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به مرجع صدور پروانه اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون و صدور رای به جریمه یا تخریب ساختمان گردد مرجع صدور پروانه مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی ساختمان نظام فنی روستایی و بنیاد مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نظام فنی روستایی موضوع را در کمیسیون تشکر از نماینده راه و شهرسازی رئیس بنیاد مسکن شهرستان نماینده تام الاختیار فرماندار و نماینده نظام مهندسی می باشد مطرح و در صورت تایید و تاکید بر اهمال مهندس ناظر موضوع به مراجع مربوطه برای اتخاذ تصمیم مناسب ارسال می گردد.

6. احداث ساختمان مغایر با کاربری احداث بنای مغایر با کاربری مندرج در طرح های دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود اما هر نوع احداث بنا مغایر با کاربری تعیین شده برای زمین مصداق تغییر کاربری محاسبه و قابل طرح در کمیسیون مربوطه می باشد.

7. تخلف تراکم ساختمانی تخلف تراکم اضافی اصولاً تحت عنوان تخلف از اصول شهرسازی و بعضاً از ضوابط فنی و یا بهداشتی قابل رسیدگی می باشد مرجع صدور پروانه بعد از اخذ جریمه می بایست گواهی پایان ساخت را صادر نماید در هر مورد که مرجع صدور پروانه حکم صادره درباره جریمه را به اجرا گذارد احداث بنای مازاد که قبل از آن غیر مجاز محسوب می‌شده مجاز شناخته می شود اعتبار رای بقاء جریمه کمیسیون بر تراکم اضافه تنها تا زمانی است که آن ساختمان پابرجاست و در صورت تخریب و تجدید بنا استناد به رای صادر شده برای استفاده از تراکم مازاد در ساخت مجدد به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد.دکترغلامرضا کامیار شهر در پرتو رویه قضایی.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : معنای کدهای تعیین شده در فرم خلاف ساختمان

مطالعه نمونه آرا و مقررات تکمیل تر مربوط به کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : شکایت از تخلف ساختمانی همسایه


محاسبه عوارض تخلفات ساختمانی بر مبنای سال وقوع تخلف - شکایت از شهرداری بابت تخریب - متن شکایت از ساخت و ساز همسایه
نمونه اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده صد,به روزترین و جدیدترین نمونه آراء و قوانین مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری را را از ما بخواهید09125253824

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها