نمونه رای الزام وزارت علوم و تحقیقات به تایید دانشنامه لیسانس

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به ارزشیابی مدرک تحصیلی


الزام به تایید مدرک تحصیلی-الزام وزارت علوم به تایید لیسانس-بهترین وکیل دیوان عدالت-تایید لیسانس در وزارت علوم-شکایت از وزارت علوم بابت تایید مدرک-شکایت از وزارت علوم برای تایید لیسانس-محکومیت وزارت علوم بابت تایید لیسانس-محکومیت وزارت علوم بابت تایید مدرک-نمونه رای محکومیت وزارت علوم-وکیل امور دیوان عدالت-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل تخصصی شکایت از سازمان ها-وکیل تهران در دعاوی دیوان عدالت-وکیل دعاوی دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت اداری تهران-وکیل شکایت از سازمان های دولتی

الزام به تایید مدرک لیسانس در دیوان عدالت

نمونه رای الزام وزارت علوم و تحقیقات به تایید دانشنامه لیسانس

شعبه 4 دیوان عدالت اداری 90/3/22 شکایت شاکی علیه وزارت علوم تحقیقات و فناوری به خواسته تایید دانشنامه لیسانس هرچند ورود شاکی به دانشگاه قبل از سال 66 بوده است اما چون تحصیلات خود را در آن دانشکده پس از تصویب اساسنامه در سال 69 به پایان رسانده است و مدرک وی در سال 74 که مدرک اعطایی از سوی دانشکده معتبر بوده است صادر شده است حکم به الزام طرف شکایت به تایید مدرک تحصیلی کارشناسی صادر می شود.

خلاصه پرونده

دادنامه شماره 9009970900400748 صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری

وزارت علوم تحقیقات و فناوری علی رغم امضاء وزیر ذیل گواهی موقت فارغ التحصیلی شاکی از تایید دانشنامه قطعی لیسانس وی خودداری نموده است به این دلیل که اولا وی فارغ التحصیل دانشکده روابط بین الملل وابسته به وزارت خارجه بوده ودر زمان پذیرش و ورود به دانشکده طی دو سال اولیه تحصیل وی دوره تحصیلی دانشکده مذکور هنوز به تصویب شورای گسترش آموزش عالی نرسیده و فاقد مجوز دفتر گسترش آموزش عالی بوده است ثانیاً پذیرش وی از طریق آزمون سراسری تحت نظارت سازمان سنجش آموزش کشور صورت نگرفته است شاکی با این استدلال که تحصیلات خود را زمانی در دانشکده مذکور به اتمام رسانده که این دانشکده مورد تایید وزارت علوم قرار گرفته است خواهان الزام وزارت علوم به تایید مدرک خود از طریق دیوان عدالت اداری گردیده و دعوی موصوف مورد پذیرش دیوان واقع شده است. رای دیوان در خصوص دادخواست شاکی بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به تایید دانشنامه لیسانس صادره از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه به شماره 1010/214_74/11/10 با این توضیح که در بهمن ماه سال 1369 دوره تحصیلات دانشکده را در رشته روابط سیاسی دیپلماتیک به پایان رسانده و از تاریخ 71/4/22 به استخدام وزارت متبوع در آمده و در بهمن سال 1374 دانشنامه مزبور صادر گردیده است ضمنا قبل از صدور آن در آزمون سراسری کارشناسی ارشد دانشگاهها شرکت در پس از قبول در رشته روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نهایتاً در تاریخ 73/10/20 این دوره را نیز با موفقیت به پایان رسانیده و گواهی پایان دوره کارشناسی ارشد صادر اما ارائه اصل مدرک را منوط به تایید دانشنامه لیسانس توسط وزارت علوم نموده و وزارت مذکور از تایید آن خودداری می نماید با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر و اظهارات وکیل مدافع شاکی و نماینده طرف شکایت در جلسه مورخ 89/12/21 و لوایح تکمیلی طرفین مبنی بر اینکه دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه در اجرای اساسنامه موسسه آموزش عالی روابط بین المللی وابسته به وزارت امور خارجه موضوع مصوبه سی و نهمین جلسه مورخ 66/4/25 شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس و تشکیل شده است در حالی که پذیرش شاکی در دانشکده مذکور قبل از صدور مجوز تاسیس موسسه بوده است و دوره تحصیلی قبل از تصویب شورای گسترش آموزش عالی بوده و دانشجویان دوره بدون مجوز دفتر گسترش آموزش عالی و بدون شرکت در آزمون سراسری تحت نظارت سازمان سنجش آموزش کشور پذیرفته شده اند و صرفاً مدارک تحصیلی که بر اساس دوره های مصوب و مورد تایید وزارت علوم بوده باشد تایید می گردد علی هذا هرچند ورود شاکی به دانشکده مذکور قبل از سال 1366 بوده است اما نظر به اینکه اولا تحصیلات خود را در آن دانشکده پس از تصویب اساسنامه در سال 1369 به پایان رسانیده و مدرک وی در سال 1374 که مدارک عطایی از دانشکده معتبر بوده صادر شده است همین مدت صادره به امضاء وزیر علوم تحقیقات و فناوری رسیده و با معتبر تلقی شدن تحصیلاتش را در این مقطع به پایان رسانیده و گواهی موقت صادر نموده اند ثالثا مطابق ماده 11 اساسنامه مزبور می بایست به فارغ التحصیلان دانشکده دانشنامه کارشناسی لیسانس در رشته های مصوب اعطا گردد و در موارد مشابه مدارک صادره مورد تایید وزارت علوم قرار گرفته است شکایت وارد تشخیص و به استناد به مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم بر الزام طرف شکایت به تایید مدرک تحصیلی کارشناسی صادر و اعلام می گردد.برگرفته از رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری معاونت آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری.

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری و مطالب مربوط به امور اداری کارمندان اینجا را کلیک نمائید

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


نمونه رای نمونه رای دیوان وکیل متخصص شکایت از دانشگاه
تایید مدرک لیسانس در دیوان, شکایت از دانشگاه بابت عدم تایید مدرک دانشنامه لیسانس در دیوان عدالت اداری با وکیل متخصص دیوان عدالت اداری