شکایت از نظام وظیفه برای کارت معافیت دائم

در شاخه : نمونه آرا و مقررات مربوط به سازمان وظیفه عمومی - نمونه آراء دیوان عدالت اداری در خصوص نظام وظیفه


وکیل برای نظام وظیفه-وکیل برای معافیت نظام وظیفه-وکیل شکایت از نظام وظیفه-دیوان عدالت اداری-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل امور دیوان عدالت-وکیل پرونده های دیوان عدالت-وکیل تهران در دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت اداری

شعبه 5 دیوان عدالت اداری 87/4/24

شکایت شاکی علیه سازمان وظیفه عمومی ناجا به خواسته الزام سازمان وظیفه عمومی ناجا به صدور کارت معافیت دائم از خدمت سربازی

در خصوص معافیت کفالت وجود فرزند دختر مانع صدور معافیت کفالت برای فرزند ذکور که یگانه مراقب بوده باشد نیست و عرفا نیز فرزند ذکور مراقب افراد مورد نظر می باشند نه فرزند دختر این حکم شامل یگانه مراقب جده نیز می شود.

خلاصه پرونده

شاکی مدعی کفالت جده ی خود به عنوان تنها نوه ذکور وی است اما در هیات تجدید نظر سازمان وظیفه عمومی درخواست وی رد شده است استدلال این هیات قید نام فرزند در مقابل موارد معافی کفالت در انتهای بند 4 ماده 124 آیین نامه اجرایی قانون نظام وظیفه است در صورتی که در ماده 44 همان قانون در بند الف یگانه مراقب و نگهدارنده پدر یا جد یا برادر و یا مادر یا جده و خواهر که قادر به اداره امر نباشد معاف از خدمت شناخته می شود دیوان با ورود به پرونده اقدام به انشا رای نموده است. رای دیوان شاکی اعلام داشته که تنها نوه ذکور جده خود می باشد و بر این مبنا در هیات رسیدگی بدوی به استناد ماده 44 بند الف از کفالت جده استفاده نموده و معاف از خدمت شناخته شده است و موضوع مجددا در هیات تجدید نظر بررسی و در اجرای بند 4 ماده 124 آیین نامه اجرایی قانون نظام وظیفه سرباز تشخیص داده شده و بدین طریق شاکی در مقام اعتراض بر آمده است مشتکی عنه به شرح لایحه جوابیه اعلام داشته است که در اجرای بند 4 ماده 124 آیین نامه اجرایی مبنی بر اینکه یگانه مراقب و تنها نوه ذکور جده ای که فاقد فرزند باشد از انجام خدمت معاف خواهد بود و چون جده فاقد این وصف بوده شاکی سرباز تشخیص داده شده است عمده استدلال هیات تجدید نظر قید کلمه فرزند در انتهای بند 4 ماده مزبور این است که اگر جده دارای فرزند دختر هم باشد تنها مراقب وی از شمول ماده 124 آیین نامه و ماده 44 قانون نظام وظیفه خارج و سرباز شناخته می‌شود در صورتی که در ماده 44 همان قانون در بند الف یگانه مراقب و نگهدارنده پدر یا جد یا برادر و یا مادر یا جده و خواهر که قادر به اداره امر نباشد معاف از خدمت شناخته می شود و در صورتی که در رویه معمول و رسیدگی های به عمل آمده در خصوص معافیت کفالت با وجود فرزند دختر مانع صدور معافیت کفالت برای فرزند ذکور که یگانه مراقب بوده باشد نگردیده و عرفاً نیز فرزند ذکور مراقب افراد مورد نظر می باشند نه فرزند دختر بنابراین نظر هیات تجدیدنظر درخصوص مورد بر خلاف مقررات و صراحت قانون بوده حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای هیات تجدید نظر و الزام مشتکی عنه سازمان وظیفه عمومی به اعطا معافیت از خدمت سربازی شاکی را تحت عنوان متکفل و یگانه مراقب جد مادری به نامبرده صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.

برای دانستن مطالب و نمونه آرای بیشتر در این مورد اینجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079

این نمونه رای بسیار کاربردی را هم بخوانید : تاثیر طلاق صوری بر لغو معافیت کفالت سرباازی


شرایط معافیت دائم - مقررات معافیت کفالت - وکیل دیوان عدالت اداری
نمونه رای دیوان عدالت اداری,الزام سازمان وظیفه عمومی به صدور کارت معافیت دائم خدمت سربازی در دیوان عدالت اداری