نمونه رای احتساب فاصله بین فراغت از تحصیل تا استخدام به عنوان سنوات خدمت

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - مجموع مقررات و آرای مربوط به سوابق خدمت کارمندان


وکیل تخصصی امور اداری-وکیل برای امور اداری-وکیل جهت شکایت در دیوان عدالت

شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری 92/11/30

شکایت به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته احتساب فاصله بین فراغت از تحصیل تا استخدام به عنوان سنوات خدمت و پرداخت حقوق و مزایای این مدت

الف_خلاصه پرونده

شاکی طی دادخواستی که به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته احتساب فاصله بین فراغت از تحصیل تا استخدام به عنوان سنوات خدمت و پرداخت حقوق و مزایای این مدت به دیوان عدالت اداری ارائه نموده اظهار داشته بود که وی از متعهدین خدمت در آموزش و پرورش بوده ولی تا سال 1380 به استخدام در نیامده است لذا تقاضای احتساب مدت میان فارغ التحصیلی سال 72 لغایت زمان استخدام سال 1380 را به عنوان سنوات خدمت دارد در نتیجه شعبه 33 دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت وی و الزام مشتکی عنه به احتساب سنوات مذکور به عنوان سنوات خدمت و پرداخت حقوق و مزایای مدت مذکور به استناد آراء وحدت رویه شماره 654 مورخ 86/8/6و شماره 153 مورخ 87/3/12 صادر نمود. متعاقب آن قضات شعبه مزبور به دلیل این که شاکی قبل از شکایت مذکور را در شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری مطرح نموده و منجر به صدور رای شماره 41 مورخ 1387/11/21 گردیده موضوع را به جهت اعتبار امر مختومه غیر قابل استماع تشخیص داده و با اعلام اشتباه در صدور رای تقاضای اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 را نمودند. پرونده به شعبه سوم تشخیص ارجاع و مورد بررسی قرار گرفت شاکی در لایحه ای که متعاقب ارجاع پرونده به شعبه تشخیص ارسال نمود ضمن بیان این مطلب که در رای شورای حل اختلاف تخصصی دیوان صرفاً 4 سال و 6 ماه از سابقه وی منظور شده و دادخواست جدید وی متفاوت بوده و مربوط به بقیه سنوات مذکور است تاکید نموده است که محل خدمت او یکی از مناطق نوزده گانه تهران تعیین شده بود لکن وی در این سالها به دلیل ازدحام نیرو در تهران منتظر به خدمت بوده است و از طرفی دیگر به دلیل بیماری همسر جانباز و بارداری امکان تغییر محل خدمت و انتقال سهمیه وی به شهرستان وجود نداشته است با این توصیف شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 570 مورخ 92/11/30 با تاکید بر اینکه ایراد و اشتباه بینی که موجب نقض رای صادره شود ابراز نشده است درخواست اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 را وارد تشخیص نداده و رد نمود.

دادنامه شعبه 33 دیوان عدالت اداری

با عنایت به مفاد دادخواست شاکی و ضمایم آن و عدم وصول پاسخ از مشتکی عنه در مهلت قانونی نظر به خواسته شاکی از فارغ التحصیلان متعهد خدمت به آموزش و پرورش بوده که بر اساس ماده 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش از آغاز تحصیل به استخدام آموزش و پرورش در آمده بنابراین آموزش و پرورش بایستی نسبت به به کارگیری وی اقدام می‌نمود و عدم اشتغال پس از فراغت از تحصیل مستند به فعل او نیست و بلاتکلیفی وی بعد از فراغت از تحصیل مسقط حق وی نمی باشد بر این اساس شکایت موجه تشخیص با توجه به مراتب فوق و آراء وحدت رویه شماره 654_1386/8/6 و 153_1387/3/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به احتساب فاصله بین فراغت از تحصیل تا استخدام به عنوان سنوات خدمت و پرداخت حقوق و مزایای وی در این مدت صادر و اعلام می گردد این رای طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

برگرفته از دوفصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری-معاونت آموزش پژوهش و پیشگیری قوه قضاییه

در صورت تمایل به مطالعه نمونه آرای بیشتری در مورد امور اداری کارکنان دولت اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


سنوات خدمت معلمین - سنوات تحصیل متعهدین آموزش و پرورش - سنوات فاصله تحصیل تا استخدام معلمین
نمونه رای احتساب فاصله بین فراغت از تحصیل تا استخدام به عنوان سنوات خدمت,متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش بر اساس ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش از آغاز تحصیل به استخدام آموزش و پرورش در آمده بنابراین دوره فراعت از تحصیل تا استخدام جزئی از سنوات خدمتی آنها می باشد.