نحوه محاسبه عوارض دیوار کشی اطراف باغ

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها


وکیل تخصصی تغییر کاربری-وکیل تغییر کاربری دیوان عدالت-وکیل تهران در امور تغییر کاربری-وکیل کیفری تغییر کاربری-وکیل متخصص تغییر کاربری

زمینی با مساحت چند هکتار مورد دیوارکشی قرار گرفته آیا تغییر کاربری مشمول مساحت چند هکتار شده یا صرفاً سطح اشغال شده دیوار ملاک عمل اخذ جریمه و عوارض می باشد؟ 

با توجه به نظریه کمیسیون بند (ز) چنانچه دیوارکشی بدون اخذ مجوز انجام شود فقط مساحت اراضی تخریب شده توسط عرصه دیوار تخلف محسوب شده ولی اگر علاوه بر دیوار کشی بنا و تاسیسات و غیره نیز احداث و اراضی تبدیل به کاربری غیر زراعی و باغی شده باشد علاوه بر عرصه زیربنای دیوار آن قسمت از اراضی تخریب شده که تحت پوشش و عرصه تاسیسات و... قرار گرفته نیز تخلف محسوب می‌شوند و بقیه اراضی که باغ یا مزروعی است محاسبه نمی شوند ضمناً با توجه به تاکید صورت گرفته توسط کمیسیون در صورت خروج اراضی از حالت باغ یا زراعی در آتی موضوع مشمول تکرار جرم شده و مجازات حبس نیز اعمال خواهد شد.

برای مطالعه نمونه آرای دادگاه در مورد مجازات تغییر کاربری، اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


تغییر کاربری با دیوار کشی - دیوار کشی در باغ - مجازات دیوارکشی باغ
جریمه دیوار کشی باغ,قبل از هرگونه تغییر کاربری با وکیل تهران در امور تغییر کاربری و وکیل کیفری تغییر کاربری مشورت کنید.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها