نحوه احراز جانبازی مجروحین در مناطق جنگی با مواد منفجره

در شاخه : شکایات مربوط به جانبازان و شهدا در دیوان عدالت اداری


جانبازی مهاجرین جنگ-شرایط احراز جانبازی-کریمی وکیل دیوان عدالت-مرجع احراز جانبازی-مصدومیت مهاجرین با مین-نحوه تعیین جانبازی

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

رای دیوان

در خصوص دادخواست آقای... به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر الزام خوانده به تحت پوشش قرار دادن به عنوان جانباز با توجه به محتویات پرونده مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن و عدم ارسال لایحه دفاعیه توسط طرف شکایت علیرغم ابلاغ و انقضاء مهلت قانونی و با عنایت به اینکه کمیسیون ماده 2 فرمانداری شهرستان طی رای مورخ 1391/3/17 جانبازی وی را احراز نموده است علی هذا به استناد مواد 1 و 3 و 10 و 30 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجرین جنگ تحمیلی و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند مصوب 1372 و ماده واحده اصلاح آن مصوب 1389 حکم به الزام بنیاد شهید به تحت پوشش قرار دادن شاکی به عنوان جانباز صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.

برای مطالعه نمونه رای دیگری در این خصوص اینجا را کلیک نمائید

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


حقوق آسیب دیدگان از مین های به جا مانده از جنگ - مزایای آسیب از مین پس از جنگ - جانبازی با مین های پس از جنگ
نحوه احراز جانبازی مجروحین در مناطق جنگی با مواد منفجره,آسیب دیدگان از مین‌های به جا مانده از دوران جنگ در صورت سهل انگاری حسب مورد در حکم جانباز یا شهید تلقی و از حقوق و مزایای شهیدان و جانبازان جنگ تحمیلی برخوردار می‌شوند.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها