مراحل رسیدگی به تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده 99 استانداری

در شاخه : نمونه آراء و مقررات مربوط به کمیسیون ماده 99 استانداری


تشکیل پرونده کمیسیون ۹۹-کمیسیون ماده ۹۹ استانداری-مدارک کمیسیون ماده 99 استانداری-مشاوره تخصصی کمیسیون شهرداری-وکالت پرونده های ملکی-وکیل تخصصی تخلفات ملکی-وکیل تخلفات ساختمانی-وکیل جرائم ساختمانی-وکیل جرایم‌ساختمانی-وکیل دعاوی ملکی-وکیل شکایت از کمیسیون-وکیل ماده ۹۹ استانداری-وکیل متخصص کمیسیون فرمانداری

مرحله اول :

1. درخواست کتبی متقاضی

2. کپی شناسنامه کارت ملی متقاضی و یک برگ پوشه

3. کپی برابر اصل مدارک مالکانه سند یا مبایعه نامه یا واگذار نامه که به تایید شوراهای اسلامی شهر بخش یا روستا رسیده و فیش عوارض نقل و انتقال پرداخت و ضمیمه گردد.

4. نقشه کروکی زمین به طور دقیق و با تعیین حدود اربعه که به تایید نقشه بردار و شوراهای اسلامی شهر بخش یا روستا رسیده باشد .

مرحله دوم :

1. استعلام از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توسط شهرداری بخشداری یا دهیاری

2. در صورت مثبت بودن استعلام از بنیاد مسکن نقشه دقیق ساختمان و پارکینگ پس از تایید و مهر نظام مهندسی توسط مالک به شهرداری بخشداری یا دهیاری ارائه گردد.

3. تایید و تکمیل فرم استحکام بنا توسط مهندس ناظر ساختمان

4. بازدید کارشناس فنی شهرداری بخشداری یا دهیاری از ملک و بنا و ارائه گزارش کامل به شهرداری بخشداری یا دهیاری ذکر این نکته لازم است که چنانچه در گزارش ناظر فنی قید شده باشد که در ملک یا بنا نقصی وجود دارد مالک باید نسبت به رفع نواقص اقدام نماید.

1. استعلام از محیط زیست و در صورت لزوم از ادارات دیگر

مرحله سوم :

1. تکمیل بر جمع بندی پرونده توسط شهرداری بخشداری یا دهیاری و ارائه آن به بخشداری و شهرداری با نامه ممهور به مهر و امضای دهیار بخشدار یا شهردار

2. طرح در جلسه کمیسیون اخذ رای اجرای رای دریافت عوارض قانونی ارائه خدمات به متقاضی.

3.صدور رای

4.واریز عوارض لازم به ذکر است که رای کمیسیون ماده 99 قابل تجدید نظر نمی باشد.برگرفته از کمیسیون های شهرداری-علیرضا میرزائی.

برای مطالعه نمونه آراء دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 99 استانداری اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری ودعاوی شهرداری-09194504079


کمیسیون ماده 99 استانداری - مراحل رسیدگی کمیسیون ماده 99 - وکیل تخصصی دیوان عدالت
مقررات رسیدگی به تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده 99,کمیسیون ماده 99 استانداری مسئولیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی روستاهاها و خارج ازحریم شهرها را بر عهده دارد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی