تاثیر مجازات اخطار کتبی بدون درج در پرونده در پاداش پایان خدمت

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


تخلف در خارج محیط کار-تخلفات اداری کارمندان-توبیخ بدون درج در پرونده-قانون تخلفات اداری-قانون رسیدگی به تخلفات اداری-ماده 8 قانون تخلفات اداری-مجازات تخلفات اداری-مجازات تخلفات کارمندان-مشاوره تخصصی تخلفات اداری-مصادیق تخلفات اداری-نحوه ابلاغ تخلفات اداری-وکیل برای تخلفات اداری-وکیل پرونده های تخلف اداری-وکیل تخلفات اداری-وکیل تهران در تخلفات اداری-وکیل شکایت تخلفات اداری-وکیل متخصص تخلفات-وکیل متخصص تخلفات اداری-وکیل هیات تخلفات اداری

اولین و خفیف ترین مجازات پیش‌بینی شده در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری اخطار کتبی بدون درجه در پرونده استخدامی است که در بند الف ماده مذکور آمده است در خصوص این بند ذکر دو نکته ضرورت دارد:

اول نحوه اجرا :

با توجه به قید عبارت بدون درج در پرونده استخدامی در مجازات اخطار کتبی سوالی که مطرح می شود این است که نحوه اجرای این مجازات چگونه است طبق نظر هیات عالی نظارت رای صادره مبنی بر مجازات اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی با ابلاغ به مستخدم اجرا شده تلقی می گردد و نیازی به صدور حکم کارگزینی در این رابطه نمی باشد و واحد کارگزینی مکلف است مدارک ابلاغ را جهت درج در پرونده اتهامی به هیات مربوطه تحویل دهد چون هدف قانونگذار از قید بدون درج در پرونده فقدان ترتیب هر گونه آثار بر محکومیت بند الف ماده 9 قانون بوده است و ضبط یا عدم ضبط نسخه ای از رای هیات در پرونده استخدامی موضوعیتی ندارد بلکه مهم همان عدم ترتیب آثار بر این نوع مجازات است اگر چه رای هیات در پرونده استخدامی درج شده باشد.

دوم عدم ترتب آثار محکومیت در مورد کارمند محکوم: آراء صادره از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری همانند آراء صادره از مراجع قضایی در مورد محکوم علیه از حیث اداری آثاری را به دنبال دارد مجازات اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی بر خلاف سایر مجازات‌های موضوع ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری آثاری را به دنبال ندارد. از جمله آثار سایر مجازات های موضوع ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری این است که پاداش خدمت به هنگام بازنشستگی به طور کامل به کارمند محکوم پرداخت نمی شود و به ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت یک ماه از پاداش خدمت مستخدم کسر می‌شود.

در حالی که مجازات اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی موضوع بند الف ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از مصادیق تنبیهات اداری مندرج در قانون پرداخت پاداش پایان خدمت مصوب 1376/02/26 مجلس شورای اسلامی و قانون اصلاح ماده 2 قانون مذکور مصوب 1387/01/21 مجلس شورای اسلامی محسوب نمی شود و باعث محرومیت مستخدم محکوم به مجازات مذکور از دریافت پاداش یادشده نمی گردد چرا که با توجه به ماهیت این مجازات هدف این بوده است که جهت پیشگیری از ارتکاب تخلف مجدد به مستخدم اعلام خطر شود بی آنکه تاثیری در پرونده استخدامی وی داشته باشد بنابراین کارگزینی نمی‌تواند صرفا به استناد تنبیه اخطار کتبی بدون درج در پرونده دیگر امتیازات مکتسبه کارمند را از وی سلب کنند و در صورت معرفی کارمندی به عنوان کارمند نمونه کشوری کارگزینی به استناد تنبیه اخطار کتبی بدون درج در پرونده نمی تواند وی را از این حق محروم نماید.برگرفته از نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری-دکتر محمد نکوئی

برای مطالعه نمونه ارای دیوان عدالت اداری درباره انواع تخلفات اداری اینجا را کلیک نمائید.

وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری_09194504079


اخطار کتبی بدون درج در پرونده - مجازاتهای اداری - نمونه رای برای تخلفات اداری
اثر مجازات توبیخ بدون درج در پرونده استخدامی,مجازات اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی بر خلاف سایر مجازات‌های موضوع ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری آثاری را به دنبال ندارد. از جمله آثار سایر مجازات های موضوع ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری این است که پاداش خدمت به هنگام بازنشستگی به طور کامل به کارمند محکوم پرداخت نمی شود

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها