وضعیت رسیدگی به تخلف جدید در اثناء رسیدگی تجدید نظر تخلفات اداری

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


بهترین وکیل دیوان عدالت-بهترین وکیل عدالت اداری-تخلفات اداری کارمند دولت-قوانین رسیدگی به تخلفات-مشاوره تخصصی تخلفات اداری-وکیل امور دیوان عدالت-وکیل برای تخلفات اداری-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل پرونده های تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری تهران-وکیل دعاوی تخلفات اداری-وکیل دعاوی عدالت اداری-وکیل عدالت اداری-وکیل متخصص تخلفات اداری-وکیل هیات تخلفات اداری

مطابق تبصره ماده 17 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه کارمند پس از صدور رای هیات بدوی تا زمان رسیدگی به اعتراض مرتکب تخلف جدیدی شود رسیدگی به تخلف یا تخلفات جدید کارمند در صلاحیت هیات بدوی ذیربط می باشد ولی در صورتی که در مرحله رسیدگی هیات بدوی و قبل از صدور رای هیات مذکور تخلف جدیدی از متهم گزارش گردد هیات بدوی می‌تواند به تخلف جدید همزمان با تخلف یا تخلفات قبلی با رعایت سیر مراحل رسیدگی در یک پرونده رسیدگی نماید زیرا رسیدگی به اتهام جدید در مرحله تجدیدنظر موجب می شود که هیات تجدید نظر به موضوعی که در هیات بدوی مورد رسیدگی قرار نگرفته است رسیدگی کند و منجر به این خواهد شد که هیات تجدید نظر بر خلاف شان و صلاحیت خود رسیدگی بدوی نماید و از طرفی موجب تضییع حق متهم و محروم کردن از رسیدگی دو مرحله‌ای به اتهام می شود.

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به تخلفات اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری_09194504079

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : مجازات اداری اخذ رشوه مطابق قانون تخلفات اداری


وکیل تخلفات اداری - وکیل تخصصی تخلفات اداری - وکیل برای تخلفات اداری تهران
نحوه رسیدگی به اتهام جدید تخلف اداری,رسیدگی به اتهام جدید در هیاتهای تخلفات اداری چنانچه در مرحله تجدید نظر باشد می بایست با ارجاع مجدد رسسیدگی به اتهام به هیات بدوی نسبت به آن رای صادر شود.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها