مرجع رسیدگی به تخلفات اداری قاضی دادگستری

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


تخلفات اداری قاضی دادگستری-رسیدگی به تخلفات قاضی-قانون تخلفات قضات دادگستری-نحوه رسیدگی به تخلفات قضات-وکیل برای تخلفات اداری-وکیل پرونده های تخلفاتی-وکیل تخصصی تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری-وکیل تهران در تخلفات-وکیل جهت تخلفات اداری-وکیل دستور موقت تخلفات اداری-وکیل دعاوی تخلفات اداری-وکیل دفاع کارمند در تخلفات-وکیل شکایت تخلفات اداری-وکیل کارمند در هیات تخلفات

چنانچه قضات به علت عدم انجام وظایف شغلی یا تجاوز از حدود قانونی مرتکب تخلف انتظامی شود رسیدگی به آن خارج از صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری بوده در صلاحیت مراجع انتظامی رسیدگی به تخلفات قضات قرار می‌گیرد. به موجب ماده 1 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17 مجلس شورای اسلامی نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آنها به شرح مواد این قانون است به موجب بند 1 ماده 6 قانون مذکور رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و آراء این دادگاه در دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات قابل تجدید نظر است.برگرفته از نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری-دکتر محمد نکوئی

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری و مطالب مربوط به تخلفات اداری اینجا را کلیک نمائید.

وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری_09194504079

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : شرایط تغییر محل خدمت کارمندان دولتی


شکایت ازقاضی - نحوه شکایت ازقاضی - مرجع شکایت ازقاضی
شکایت ازتخلف اداری قاضی, به موجب بند 1 ماده 6 قانون مذکور رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و آراء این دادگاه در دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات قابل تجدید نظر است

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها