شرایط اجرای رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


اجرای رای تخریب-اجرای رای تخریب کمیسیون-حکم تخریب کمیسیون شهرداری-شرایط اجرای رای تخریب-مقررات اجرای رای تخریب-مهلت اجرای رای تخریب-موارد اجرای رای تخریب-وکیل امور شهرداری-وکیل با تجربه در شهرداری-وکیل برای دعاوی شهرداری-وکیل دعاوی شهرداری-وکیل کمیسیون ماده 100-وکیل متخصص شهرداری-وکیل متخصص کمیسیون ماده 100

در صورتی که کمیسیون به استناد تبصره یک ماده صد رای تخریب صادر کند بررسی میزان آرای اجرا شده با توجه به مشکلات اجرایی آن مفید می باشد در خصوص آرای تخریب چگونگی اجرای آن بسیار مهم است تعیین فرصت حداکثر دو ماهه توسط کمیسیون جهت اجرای رای تخریب و ابلاغ کتبی مهلت مقرر به ذی‌نفع باید مد نظر باشد پس از اتمام مهلت مقرر شهرداری می تواند رای تخریب را راسا اجرا و هزینه های آن را از مالک وصول کند دستورالعمل تعیین هزینه های مصرف شده در این زمینه با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورا قابل تهیه می باشد در برخی از موارد در خصوص آرای تخریب صادره ی نهایی در صورتی که شهرداری به طریقی با ساخت و ساز غیر مجاز و مازاد بر پروانه موافقت داشته باشد از جمله عقد توافق نامه با مالک یا تایید نقشه ها در این صورت علی رغم عدم صدور مجوز برای قسمت‌های خلاف دیوان عدالت اداری به دلیل موافق بودن شهرداری با ساخت و سازهای غیرمجاز به استناد توافقنامه منعقده و... رای نهایی تخریب را نقض کرده است.

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 100 اینجا را کلیک نمائید.

وکیل دیوان عدالت اداری، دعاوی شهرداری 09194504079


نتیجه عدم پرداخت جریمه ساختمانی - ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه شهرداری - اثر عدم پرداخت جریمه ماده 100
نتیجه ندادن جریمه شهرداری,در صورتی که ذی نفع از پرداخت جریمه خودداری کند شهرداری با عودت پرونده به کمیسیون مربوطه تقاضای رای تخریب می‌نماید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی