مهلت پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


اعتراض به رای کمیسیون ماده 100تخریب-نحوه دفاع در کمیسیون ماده 100-پلیس ساختمان-شکایت همسایه از اضافه بنا-انواع جریمه های ماده 100-تخریب ملک با رای ماده صد-جریمه های تخلفات ساختمانی-جریمه های ماده 100-نتیجه ندادن جریمه شهرداری-ندادن جریمه شهرداری-انواع جریمه های ساختمانی-انواع جریمه های کمیسیون ماده 100-وکیل برای ماده 100-وکیل برای ماده 100 شهرداری-وکیل تخصصی ماده 100-وکیل ماده 100-وکیل ماده 100شهرداری-وکیل ماده صد-وکیل متخصص ماده ۱۰۰-وکیل متخصص ماده صد

مهلت پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100

برابر تجریه وکیل تخصصی کمیسیون ماده 100 شهرداری در برخی از موارد اشاره شده که ذی‌نفعان از پرداخت جرایم ماده صد خودداری می‌کنند بر اساس ذیل تبصره 2، جریمه مسکونی و ذیل تبصره 3 جریمه ای تجاری ماده 100 در صورتی که ذی نفع از پرداخت جریمه خودداری کند در موعدی که در قانون آمده و طبعا بیشتر از دو ماه نمی باشد شهرداری با عودت پرونده به کمیسیون مربوطه تقاضای رای تخریب می‌نماید علی‌رغم عدم تصریح این موضوع در تبصره 4 ماده صد به استناد نظریه ی شماره 7/7251 مورخ 77/10/33 قوه قضاییه با توجه به اینکه در مورد ساختمان های داری پروانه این امر تصریح شده است در مورد ساختمان های فاقد پروانه به طریق اولی جایز است و نمی توان گفت که ساختمان دارای پروانه در صورت عدم پرداخت جریمه تخریب شود.

اما ساختمان فاقد پروانه که حکم اول آن طبق تبصره 1 ماده صد قلع بنا است در صورت عدم پرداخت جریمه به حال خود باقی بماند چنین تفسیری مخالف روح قانون و نظر قانون گذار است. رسیدگی به عدم پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی قابل رسیدگی در کمیسیون ماده 77 نمی باشد و باید با روش مذکور اقدام شود اصولا تخلفات مطرح شده در کمیسیون ماده صد که منجر به صدور رای جریمه می‌شود جنبه جزایی و کیفری ندارد زیرا در جزای نقدی در صورت عدم پرداخت مجازات زندان نیز پیش شده ولیکن در جرایم ماده صد همانطور که عنوان شود در صورت عدم پرداخت جریمه پروسه اخذ رای تخریب به اجرا گذاشته خواهد شد. در هر صورت در صورت صدور رای نهایی جریمه ذی‌نفع باید آن را پرداخت کند مهلت پرداخت جریمه در قانون پیش بینی نشده است اگر پس از صدور رای جریمه ذینفع رفع خلاف نماید به شرطی که حقوق عمومی تضییع نشده باشد اخذ جریمه یا عودت آن بلا اشکال به نظر می رسد.برگرفته از کمیسیون های شهرداری-علیرضا میرزائی.

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 100 اینجا را کلیک نمائید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نمونه اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده 100

وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری_09194504079


نتیجه عدم پرداخت جریمه ساختمانی - نمونه نامه اعتراض به جریمه شهرداری09125253824 - اثر عدم پرداخت جریمه ماده 100
مهلت پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100-09125253824,به روزترین و جدیدترین نمونه آراء و قوانین مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری را را از ما بخواهید09125253824

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها