مرجع موافقت با تغییر کاربری باغها و فضای سبز شهرها

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها


تغییر کاربری باغ-شرایط تغییر کاربری باغ-مقررات تغییر کاربری-نمونه رای تغییر کاربری-وکیل امور تغییر کاربری-وکیل دعاوی تغییر کاربری رای هیات عمومی درباره تغییر کاربری- تغییر کاربری با رای کمیسیون ماده 5- شرایط تغییر کاربری-قانون تغییر کاربری شهرداری-وکیل جرم تغییر کاربری-وکیل اتهام تغییر کاربری- تغییر کاربری چیست

مرجع موافقت با تغییر کاربری باغها و فضای سبز شهرها

شهرها در طول سه دهه گذشته با شتاب زیادی گسترش یافته اند اراضی کشاورزی و باغ های بیشماری به سبب توسعه لجام گسیخته این کانون های جمعیتی نابود شده‌اند و آشکارا به جنگل ها و حریم رودخانه ها دست اندازی شده است ترتیبات تفکیک و تغییر کاربری باغ ها در ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1375 پیش بینی شده است آیا باغ همیشه باید باقی بماند؟ آیا کمیسیون ماده 5 قانون تصویب شورای عالی شهرسازی مجاز به وضع ضوابط مربوط به تغییر استفاده از آن نیست ؟ رویه قضایی ممنوعیت مطلق تغییر کاربری باغ را نمی‌پذیرد کمیسیون ماده 5 مجاز نیست با تقسیم بندی باغها حقوق مالکان آن را محدود نماید.

ماده 14 قانون زمین شهری تبدیل و تغییر کاربری افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد قانون مزبور و رعایت سایر قوانین بلا اشکال اعلام شده و به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 دولت و شهرداریها مکلفند که نسبت به تملک اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص فارغ از نوع و مساحت اراضی و املاک با رعایت کلیه شرایط قانونی اقدام نمایند و به صراحت تبصره یک ماده واحده مذکور نیز استخدام اشخاص به اعمال کلیه حقوق مالکانه پس از انقضای مهلت های قانونی برای اجرای طرح‌های مصوب با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است.

نظر به مراتب فوق الاشعار و حدود صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی در باب بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات طرح ها و نقشه های تفصیلی با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به قواعد آمره مبنی بر تقسیم بندی باغ ها بر اساس مساحت آنها و تعیین تکلیف خاص در هر مورد به ویژه حصر ممنوعیت تغییر و تبدیل در مورد باغهای حدود 70 هکتار و تملک آنها برای استفاده عمومی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 تشخیص داده می شود.

دادنامه پیش‌گفته پس از طرح شکایت شهرداری شاهرود به خواسته ابطال بندهای الف ب و ج قسمت اول صورتجلسه مورخ 1379/7/9 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی سمنان صادر میشود شاکی بیان می‌دارد مشتکی عنه باغات را به سه گروه تقسیم و مقرر داشته است باغات با ارزش زیاد که حدود 70 هکتار می باشد هیچ گونه تغییر و تبدیل صورت نگیرد عینا حفظ و تمهیدات لازم برای تملک آن صورت پذیرد و باغات با ارزش کم در اختیار شهرداری با ضوابط طرح تفصیلی و مانند پلاک همجوار تبدیل شود و باغات با ارزش متوسط پیشنهاد کاربری آنها توسط شهرداری به کمیسیون ماده 5 داده شود انگیزه‌ی بقای فضاهای سبز پیش از این نیز مورد توجه نمایندگان دولت در کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی استان همدان قرار گرفته بود مصوبه مورخه 1375/2/23 این مرجع مقرر می‌داشت کل فضای سبز موجود در شهر که دارای مالکیت خصوصی یا دولتی می باشد به فضای سبز حفاظت شده تبدیل می گردد منظور این است که فضای سبز موجود توسط مالکین خصوصی و دولتی باید حفاظت گردد و قابل تبدیل به کاربری دیگری نیست و دیعه‌ است هرگونه تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده 5 اقدام خواهد شد دادرسان اداری این مصوبه را غیر قانونی تشخیص دادند.

هیات عمومی به موجب دادنامه 386_1381/10/29 بیان داشت : طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به عهده کمیسیون مقرر در ماده مزبور محول شده است نظر به وظایف کمیسیون فوق الذکر با عنایت به تعریف قانونی طرح تفصیلی عموم و اطلاق بند 1 مصوبه 1375/2/22 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس مستقر در استان همدان که کل فضای سبز موجود در شهر را به عنوان فضای سبز حفاظت شده قلمداد کرده و تغییر کاربری آنها را حتی در صورت تحقق و اجتماع شرایط لازم ممنوع علام داشته و مطلق کاربری را منحصرا به نظر و تشخیص آن کمیسیون محول نموده است مغایر قانون و حدود صلاحیت آن کمیسیون تشخیص داده میشود.برگرفته از شهر در پرتو رویه قضائی-دکتر غلامرضا کامیار

نمونه آرا و مقررات بیشتر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، اینجا را کلیک کنید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : چه تعمیراتی مجوز شهرداری نیاز ندارد؟

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : بخشنامه جدید تغییر کاربری اراضی


بخشنامه جدید تغییر کاربری اراضی - بهترین وکیل دیوان عدالت اداری09125253824 - مرجع موافقت با تغییر کاربری
تغییر کاربری اراضی,ما بر آنیم که بهترین نتایج را بر اساس تجربیاتمان در دعاوی که به ما می‌سپارید برای شما به ارمغان بیاوریم و امیدواریم که با شناختی که از قانون و رویه قضائی داریم بتوانیم یاری رسان حقوق تضیع شده شما باشیم چون ما متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری هستیم

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها