توافق با شهرداری بابت اضافه بنا

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


اعتراض به مبلغ جریمه شهرداری-نمونه رای کمیسیون ماده 100شهرداری-جریمه استفاده اداری از ملک مسکونی-موافقت شهرداری در اضافه بنا-نمونه رای بابت تخریب-نمونه رای تخریب اضافه بنا-وکیل امور شهرداری-وکیل دعاوی شهرداری-وکیل دیوان عدالت در تهران-وکیل شهرداری در تهران-وکیل متخصص شهرداری-	زینه خلافی ساختمان-فرمول محاسبه جریمه اضافه بنا-نمونه نامه اعتراض به جریمه شهرداری

توافق با شهرداری بابت اضافه بنا

موضوع کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

در صدور رای قلع قسمتی از بنا به علل و اسباب موثر در توجیه رای توجه ننموده است .

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان با کسب نظر موافق شهرداری اقدام به احداث بنا با بیست و پنج درصد اضافه تراکم می‌نمایند و متعاقبا به کمیسیون ماده 100 ارجاع و کمیسیون بدوی و تجدیدنظر با صدور و تایید رای قلع قسمتی از بنا شرکت تعاونی ناچاراً به دیوان مراجعه و در شعبه 11 دیوان با رد شکایت نهایتا موضوع در هیئت عمومی دیوان مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می گردد.

بسمه تعالی

تاریخ 1377/6/7 شماره دادنامه 117 کلاسه پرونده 95/77

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان و مناطق آموزش و پرورش شهرستان کرج موضوع شکایت و خواسته نقض رای صادره از شعبه دهم در پرونده کلاسه 108/76

مقدمه : شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است در جریان احداث بنا برای اعضاء تعاونی مسکن با توجه به موقعیت ملک و صرفه و صلاح اعضا درخواست 25 درصد افزایش تراکم در طبقه چهارم شده است که با تایید نقشه توسط شهرداری و گزارش استحکام بنای مهندسی ناظر شهرداری و توافقنامه مسئولین شهرداری و بالاخص شهردار و معرفی به بانک جهت اخذ وام و پرداخت سی میلیون ریال بابت توافق معموله و موافقت مسئول کنترل و نظارت منطقه 2 افزایش بنا گردید که در نتیجه چهار واحد مسکونی در طبقه چهارم برای چهار نفر از معلمان واجد شرایط مهیا گردید که در حال حاضر ساکن هستند. با وصف اسناد و مدارک مورد توافق و تایید و اجازه شهرداری موصوف در پرونده شعبه دهم موضوع این رای در کمیسیون تجدید نظر هم تایید شد که ناچارا به دیوان مراجعه و با ارجاع پرونده به شعبه دهم و مرحله رسیدگی بدون توجه به دلایل و اسناد رسمی تقدیمی حکم به رد شکایت صادر نموده است. بنا به مراتب درخواست نقض رای صادره از شعبه دهم را وفق تبصره 2 ماده 2 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات عمومی علاوه بر اینکه علل و اسباب موثر در توجیه قلع قسمتی از ساختمان مسکونی متعلق به اعضای شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستان کرج در رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری تدوین شده اساساً مکاتبات و سوابق موجود مبین اتخاذ تصمیم با افزایش پلاک طبقه در ساختمان مذکور با نظر موافق شهرداری بوده و عملیات ساختمانی به اتکاء نظر موافق شهرداری صورت گرفته و در نتیجه رای در کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع بنای طبقه مزبور بدون رسیدگی و تحقیق و توجه به مکاتبات و سوابق موجود موافق قانون نبوده است. بنابراین این دادنامه شماره 1322 مورخ 76/9/3 شعبه دهم دیوان در پرونده کلاسه 108/76 به استناد تبصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض میشود و رسیدگی مجدد به شکایت به شعبه یازدهم دیوان محول می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات مربوط به تخلفات ساختمانی،کمیسیون ماده 100شهرداری و دیوان عدالت اداری.اینجا را کلیک نمائید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : خسارت دیر کرد جریمه شهرداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نمونه نامه اعتراض به جریمه شهرداریشکایت از تخلف ساختمانی همسایه - جریمه استفاده تجاری از ملک مسکونی - شکایت از تغییر کاربری مسکونی به تجاری
توافق با شهرداری بابت اضافه بنا,ما بهترین و جدیدترین قوانین و روشهای کمک به شما در دعاوی اتان را می دانیم کافی است یک بار امتحان کنید و به ما تماس بگیرید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها