مرجع تشخیص زراعی بودن زمین

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها


جریمه تغییر کاربری09125253824-جریمه تغییر کاربری مسکونی-رای دادگاه بابت تغییر کاربری-قانون تغییر کاربری-مجازات تغییر کاربری-محکومیت تغییر کاربری-مرجع تشخیص زراعی بودن باغ-مرجع تشخیص زمین زراعی-مقررات تغییر کاربری-نحوه تشخیص زمین زراعی-نمونه رای تغییر کاربری-وکیل متخصص دعاوی تغییر کاربری-وکیل برای تغییر کاربری-وکیل تغییر کاربری-وکیل خوب تغییر کاربری-وکیل دعاوی تغییر کاربری- نمونه رای-نمونه رای بدوی-نمونه رای تجدید نظر

مرجع تشخیص زراعی بودن زمین

نمونه رای دادگاه تجدید نظر استان تهران شعبه 2 1105_184/5/31

اعتراض و تجدید نظر خواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهریار نسبت به رای شماره دو در تاریخ 83/1/5 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهریار در پرونده 1125/83 وارد است و حکم تبرئه متهم آقای احمد از اتهام تغییر کاربری زمین زراعی به مساحت هزار متر مربع واقع در قریه عبدآباد شهریار مخدوش است زیرا در پرونده زراعی بودن زمین که تشخیص آن مطابق تبصره 2 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 با جهاد کشاورزی است محرز است در قولنامه ابرازی متهم نیز مورد معامله زمین قید شده است احداث بنا و نصب سوله در مساحت 341 متر مربع مورد تایید کارشناس منتخب دادگاه است و متهم نیز خود تلویحاً احداث بنا و یا حداقل بازسازی آن را قبول دارد بنابر این اتهام متوجه او بوده و هست و دفاع او بر اینکه او زمین را در حالیکه سوله روی آن نصب بوده خریده است مدلل نیست و نظر کارشناس در مورد ارائه دوقولنامه مغایر در دادگاه و در شهرداری است متهم را در فرار از مجازات قانونی و سوء نیت او را نشان می دهد نظر به مراتب بالا دادگاه رای مورد اعتراض را مطابق مقررات قانونی و دلایل پرونده تشخیص نمی دهد و با استناد به بند 4 شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 آن را نقض و با احراز مجرمیت آقای احمد و با استناد به ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب سال 1374 و ماده 2 قانون مذکور نامبرده را علاوه بر پرداخت عوارض مربوط موضوع ماده دو قانون اشاره شده که بر مبنای نظرهای کارشناسی در پرونده بر اساس هر متر مربع سوله سیصد هزار ریال و دیوارکشی و ساختمان صد و پنجاه هزار ریال در مساحت 341 متر مربع سوله و 83 متر مربع استراحتگاه حساب میشود به پرداخت جزای نقدی معادل پنج میلیون ریال با تخفیف کلی به خاطر کهولت سن متهم و نداشتن سابقه کیفری محکوم می‌نماید این رای قطعی است.

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات بیشتری در خصوص تغییر کاربری اینجا را کلیک نمائید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : ساخت بنا علاوه بر اتاقک نگهبانی در اراضی زراعی وباغها

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


احکام صادره دیوان عدالت اداری در مورد تغییر کاربری-09125253824 - نمونه رای تغییر کاربری - نمونه رای تجدید نظر تغییر کاربری
مجازات تغییر کاربری با رای دادگاه,ما بر آنیم که بهترین نتایج را بر اساس تجربیاتمان در دعاوی که به ما می‌سپارید برای شما به ارمغان بیاوریم و امیدواریم که با شناختی که از قانون و رویه قضائی داریم بتوانیم یاری رسان حقوق تضیع شده شما باشیم چون ما متخصص دعاوی دیوان عدالت اداری هستیم

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها