خسارت تاخیر تادیه حقوق و مزایای کارمندان دولت

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دادگاه در مورد کارمندان


خسارت تاخیر تادیه حقوق-خسارت دیرکرد حقوق و مزایا-وکیل امور اداری-وکیل امور دیوان عدالت-وکیل برای حقوق کارمندان-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل تخصصی حقوق کارمندان-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل جهت دعاوی اداری-وکیل حقوق کارمندان-وکیل دعاوی اداری-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل کارمندان در دیوان عدالت اداری-وکیل متخصص دیوان عدالت

دولت در امور اداری و استخدامی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می باشد در زیر یک نمونه از آراء شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه:9209970900600545 مورخ:1392/03/18

رای دیوان

در خصوص شکایت مشارالیها [اصلاح حکم کارگزینی مربوط به افزایش حقوق سال های 86 و 87 و 89 و 90 و 91 متناسب با نرخ تورم] با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور و رای وحدت رویه شماره 156 مورخ 20/01/1348هیات عمومی دیوان عالی کشور دولت در امور اداری و استخدامی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می‌باشد و پرداخت نرخ روز و با آخرین حکم کارگزینی در این زمینه منتفی است بنا به مراتب خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت ایشان صادر می گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه 6 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

متین-بشارتی فر

برای دانستن مقررات و نمونه آراء بیشتر در مورد حقوق و مزایای کارکنان دولت اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


خسارت تاخیر تادیه حقوق - خسارت دیرکرد حقوق کارکنان دولت - خسارت دیرکرد حقوق
خسارت دیرکرد حقوق کارکنان دولت, بررسی وضعیت امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه حقوق کارکنان دولت با نمونه رای دیوان عدالت اداری