نمونه اعتراض به رای شورای عالی ثبت در دیوان عدالت

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد ثبت


شورای عالی ثبت-وکیل اعتراض به ثبت-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل تخصصی شهرداری-وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری-وکیل امور شهرداری-وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰-وکیل برای شهرداری-نمونه رای دیوان عدالت-نمونه رای دیوان- نمونه رای-وکیل پایه یک دادگستری-وکیل پایه یک دیوان عدالت-وکیل عدالت اداری-وکیل تهران در دیوان عدالت

ابطال رای شورای عالی ثبت

1. منشاء قانونی

قانون ثبت اسناد و املاک در مورخ 1310/12/26 به تصویب رسید و پس از آن بارها موضوع اصلاح قرار گرفت در این بین ماده 25 و 25 مکرر که به ترتیب به صلاحیت و اختیارات هیات نظارت و شورای عالی ثبت اختصاص دارد نخستین بار و به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک 1317/7/10 مورد اصلاح قرار گرفت هم‌چنین در سال‌های 1322، 1332 و 1333 نیز اصلاحات و الحاقات دیگری به قانون مذکور وارد شد تبصره 1 2 و 3 ماده 25 مکرر در سال 1351 به موجب قانون حذف گردید ماده 25 مکرر با اصلاحات مصوب سال 1351 مقرر می دارد مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیات نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه به شرح زیر است : الف) شعبه مربوط به املاک ب) شعبه مربوط به اسناد هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می گردد.

نمونه رای دیوان عدالت اداری:

صرف نظر از اینکه برابرنامه مدیرکل حفظ کاربری امور زمین وزارت جهاد کشاورزی صراحتاً به احداث کارخانه رب قبل از قانون حفظ کاربری اراضی بر اساس مجوز اداره کشاورزی استان لرستان و موافقت اصولی صادره از اداره کل صنایع و معادن اشاره شده اولاً برابر نامه مدیر امور اراضی استان محل غیر زراعی و غیر باقی بودن تشخیص داده شده است ثانیاً مفاد سند رهنی شماره که مبنای صدور اجراییه بوده حسب مفاد آن حکایت از صنعتی بودن محل داشته زیرا دستگاه ها وسایل واقع قرار گرفته در رهن و مستقر در محل موید این مطلب می باشد ثالثا موافقت اصولی اداره کل صنایع به شماره به منظور احداث کارخانه فوق صادر شده و قبوض برق مصرفی و برگه تشخیص مالیاتی موجود در پرونده همگی حکایت از صنعتی بودن محل دارد لذا اتخاذ برای شورای عالی ثبت به شماره با توجه به مراتب مزبور و لزوم رعایت ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک و مفهوم مخالف تبصره ماده 155 آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب 86/6/11 رئیس محترم قوه قضائیه مغایر حقوق بدهکار بوده و در اجرای مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با نقض رای معترض عنه پرونده جهت رسیدگی به اعتراض شاکی با توجه به مراتب مزبور به شورای عالی ثبت ارسال می گردد.

برای دانستن مقررات و نمونه آرای دیوان عدالت اداری در امور ثبتی اینجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


شورای عالی ثبت - اعتراض به رای شورای عالی ثبت - نمونه رای دیوان
نمونه اعتراض به رای شورای عالی ثبت,مرجع اعتراض به تصمیمات شورای عالی ثبت و مقررات نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به شورای عالی ثبت