شکایت شهرداری از رای ماده 100 در دیوان عدالت اداری

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


کمیسیون ماده 100 شهرداری- وکیل کمیسیون ماده 100-وکیل پرونده های شهرداری-وکیل ماهر تخلفات ساختمانی-وکیل دعاوی دیوان عدالت-وکیل با تجربه در شهرداری-وکیل امور شهرداری-مقررات ماده ۱۰۰ شهرداری-اعتراض به رای ماده 100-شکایت از رای ماده 100-نمونه رای-نمونه رای دیوان

آرایی که از کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری و کمیسیون های مالیاتی و مراجع حل اختلاف صادر می شود آیا اگر به زبان مراجع دولتی و شهرداری ها باشد قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود یا خیر؟ و اگر نیست تکلیف این مراجع چه می باشد؟ نظر مشورتی اداره حقوقی به  شماره 7/1551 مورخ 81/11/25 به شرح زیر است :

وکیل شکایت از شهرداری-09194504079

چنانچه آراء صادره در خصوص موضوعات مورد استعلام به زیان دولت یا سازمانها و نهادها باشد و قطعی شده باشد غیر قابل اعتراض در مراجع قضایی بوده و مرجعی برای رسیدگی به اعتراض وجود ندارد به عبارت دیگر آراء صادره از کمیسیون های موضوع ماده 77 ماده 100 قانون شهرداری و حل اختلاف و هیات تشخیص که به زیان دولت یا شرکتی دولتی صادر شده باشد نه تنها به لحاظ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 635_43 مورخ 1368/8/3 قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست بلکه به لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم اعتراض نسبت به این آرا در دادگاههای عمومی قابل استماع نخواهند بود

نمونه آراء بیشتر کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-09194504079

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نمونه رای شکایت از شهرذداری بابت پروانه ساخت


کمیسیون ماده 100 - مقررات کمیسیون ماده 100 - وکیل کمیسیون ماده 100
اعتراض به رای ماده 100 شهرداری, برابر قانون دیوان عدالت اداری شهرداری ها و سازمان های دولتی حق اعتراض به آراء کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری را ندارند