اگر جریمه ماده 100 پرداخت نشود

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


اگر جریمه ماده 100 پرداخت نشود09125253824-اعتبار رای کمیسیون ماده 100- جریمه ساخت بدون پروانه09125253824-جریمه ماده 100 شهرداری-نمونه نامه اعتراض به جریمه شهرداری-اعتراض به مبلغ جریمه شهرداری-نحوه پرداخت جریمه ماده 100-تخریب ماده 100-وکیل کمیسیون ماده 100-وکیل متخصص ماده 100-کمیسیون ماده 100 تهران-شرایط صدور رای تخریب-مقررات صدور رای تخریب-شکایت از رای تخریب ماده 100-حکم تخریب کمیسیون ماده 100-وکیل تخصصی ماده 100-وکیل با تجربه ماده 100-نمونه رای ماده 100-مشاهده رای کمیسیون ماده صد-هزینه خلافی ساختمان-فرمول محاسبه جریمه اضافه بنا-نمونه نامه اعتراض به جریمه شهرداری

اگر جریمه ماده 100 پرداخت نشود

مقررات ماده 100 قانون شهرداری از قواعد آمره است و شهرداری مکلف به اجرای آن مقررات می باشد لذا چنانچه رای کمیسیون مبنی بر محکومیت متخلف به پرداخت جریمه باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف نماید در این صورت شهرداری به استناد قسمت اخیر تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری باید پرونده را جهت صدور رای تخریب به کمیسیون ذی ربط ارجاع نماید پس از صدور رای مبنی بر تخریب به شرحی که فوقاً ذکر شد و نیز در مواردی که کمیسیون راسا مبادرت به صدور رای تخریب می نماید شهرداری موظف و مکلف به اجرای رای کمیسیون است نمی‌تواند به عذر این که نظر بر تخریب بنا ندارد از تخریب خودداری نماید همچنین اگر بنایی بر خلاف اصول شهرسازی احداث شود و شهرداری درخواست تخریب آن را ننماید و فقط تقاضای جریمه کند کمیسیون ماده 100 برخلاف درخواست شهرداری می تواند حکم به تخریب آن بدهد و این کمیسیون تابع درخواست شهرداری نیست بنابراین اگر تشخیص دهد که عدم رعایت اصول فنی بهداشتی یا شهرسازی در حدی است که با اخذ جریمه و ایجاد تنبیه قابل اغماض است می تواند رای به پرداخت جریمه بدهد در غیر این صورت چنانچه عدم رعایت اصول مذبور در حدی است که ممکن است موجب بروز خرابی و بروز حوادث نامطلوب شود و یا به بافت شهر لطمه بزند و یا اصول شهرسازی رعایت نشده باشد حکم به تخریب آن صادر کند هر چند شهرداری مایل به اخذ جریمه باشد.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : متن دادخواست اعتراض به رای جریمه کمیسیون ماده 100 به دلیل عدم رعایت جریمه سال ساخت

نمونه آراء بیشتر کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : معنای کدهای تعیین شده در فرم خلاف ساختمان


اعتبار رای کمیسیون ماده 100 - جریمه ساخت بدون پروانه09125253824 - وکیل کمیسیون ماده 100
اعتراض به مبلغ جریمه شهرداری+ما بهترین و جدیدترین قوانین و روشهای کمک به شما در دعاوی اتان را می دانیم کافی است یک بار امتحان کنید و به ما تماس بگیرید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها