نحوه رسیدگی در هیات های تخلفات اداری حضوری است یا غیر حضوری

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


وکیل تخلفات اداری-وکیل با تجربه در تخلفات اداری-وکیل امور تخلفات اداری-وکیل دیوان عدالت تهران

نحوه رسیدگی در هیات های تخلفات اداری حضوری است یا غیر حضوری ؟ در ماده 19 آیین نامه مقرر شده است رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیات حضور متهم را ضروری تشخیص دهد در جلسه حضور می‌یابد و چنانچه متهم درخواست کتبی برای دفاع حضوری بدهد هیات موظف است یک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند. با توجه به مفاد ماده 19 آیین نامه به نظر می‌رسد که در رسیدگی هیات ها اصل بر رسیدگی بدون حضور متهم است مگر بنا به ضرورت و یا درخواست کتبی متهم که در فرض اخیر هیات به وی یک بار اجازه حضور در جلسه را میدهد این موضوع خلاف اصول دادرسی عادلانه است بایستی اصل بر حضور متهم و دادن امکان دفاع به وی باشد حتی برای هر تعداد جلسه ای که به منظور رسیدگی هیات به پرونده اتهامی متهم تشکیل می شود. نکته دیگر اینکه در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی حکمی در مورد این که متهم می تواند توسط وکیل و یا همراه وکیل در جلسه حاضر و از خود دفاع کند بیان نشده است با توجه به اصول قانون اساسی و قواعد مقرر در قوانین عادی انتخاب وکیل برای حضور در دادرسی و دفاع از متهم جزء حقوق بدیهی متهمین است زیرا ماهیت رسیدگی هیاتها کیفری است و بایستی تابعه همان اصول حاکم بر دادرسی های کیفری باشد بنابراین متهمین بایستی در هیاتها برای دفاع از خود از وکیل استفاده نمایند و نمی‌توان به بهانه عدم پیش‌بینی این موضوع در قانون و آیین نامه اجرایی آن مانع از حضور وکیل متهم در این گونه پرونده‌ها و جلسات رسیدگی شد.برگرفته از حقوق اداری شامل مباحث حقوق اداری 1و2  دکتر محمد امامی-دکتر کوروش استوار سنگری.

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری و مطالب مربوط به تخلفات اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-09194504079


نحوه رسیدگی به تخلفات اداری - نحوه تشکیل جلسه تخلفات اداری - وکیل دیوان عدالت اداری
مقررات جلسات تخلفات اداری,در ماده 19 آیین نامه مقرر شده است رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیات حضور متهم را ضروری تشخیص دهد در جلسه حضور می‌یابد و چنانچه متهم درخواست کتبی برای دفاع حضوری بدهد هیات موظف است یک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی