شرایط تغییر کاربری املاکی که قبل از سال ۱۳۷۴ ایجاد شده اند

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها


درخواست تغییر کاربری-شرایط تغییر کاربری باغ- وکیل متخصص تغییر کاربری- وکیل دیوان عدالت اداری تهران

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه دایر بر اینکه  چنانچه بنائی قبل از سال 1374 یعنی قبل از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها احداث شده باشد امکان طرح در کمیسیون تبصره 1 ماده یک این قانون برای تغییر کاربری آن وجود دارد یا خیر ؟

آیا مستحدثاتی که از تاریخ 1374/3/31 الی1385/8/1 ایجاد شده اند امکان طرح در کمیسیون تبصره یک ماده یک را دارند ؟

بله این امکان وجود دارد که در صورتی که پرونده در مراجع قضایی مطرح شده باشد با هماهنگی مراجع قضایی با اخذ عوارض مشروط به اینکه بیش از شش ماه از تاریخ کمیسیون تقویم آن نگذشته باشد موضوع را در کمیسیون مطرح و آن مرجع در صورت وجود ضرورت مجوز لازم را صادر می نماید متذکر می شوم در صورتی که پرونده در مراجع قضایی مطرح نشده باشد با وجود دارد.

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079

نمونه رای دادگاه در خصوص مجازات تغییر کاربری غیر مجاز : نمونه رای در مورد تخریب باغ و مجازات تغییر کاربری


مقررات تغییر کاربری - تغییر کاربری بناهای قبل از سال 1374 - وضعیت تغییر کاربری بناهای قبل از سال 1374
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها,مستحدثاتی که از تاریخ 1374/3/31 الی1385/8/1 ایجاد شده اند امکان طرح در کمیسیون تبصره یک ماده یک را دارند ؟ این امکان وجود دارد که در صورتی که پرونده در مراجع قضایی مطرح شده باشد با هماهنگی مراجع قضایی با اخذ عوارض مشروط به اینکه بیش از شش ماه از تاریخ کمیسیون نگذشته باشد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها